Home


Xi'an Jiaotong-Liverpool University
111 Ren Ai Road,
Dushu Lake Higher Education Town,
Suzhou Industrial Park,
Suzhou, Jiangsu,
215123, China

Marek.Hudik [at] xjtlu.edu.cn
 
@MarekHudik