Slovak Election Data Project

For an English-language version of this page, please click [here].

Slovak Election Data Project sprístupňuje volebné výsledky zo Slovenskej republiky vo formáte vhodnom na štatistickú analýzu. Databázy sú zostavené na základe verejne dostupných údajov publikovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Projekt spravuje Marek Hlaváč [osobná stránka], v súčasnosti doktorand v odbore politickej ekonómie na Harvard University v USA.E-mail: mhlavac [zavináč] alumni.princeton.eduNaše databázy môžete voľne použiť pri vlastnom výskume. Žiadame však, aby ste naše databázy citovali spôsobom uvedeným nižšie.

Disclaimer: The Slovak Election Data Project is not affiliated with any government, academic or research institution. All data sets and programs are provided without any warranty - without even the warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. In no event shall the manager of the Slovak Election Data Project be liable for any direct, indirect, incidental, consequential or special damages of any type or nature resulting from the use of any of the provided data sets or programs.

Slovenská republika - parlamentné voľby 2016

Voľby sa uskutočnili 5. marca 2016. (Posledná zmena: 27. marec 2016)

Prosím citujte ako:

Hlavac, Marek. 2016. "Results of the 2016 Parliamentary Election in the Slovak Republic - Data Set." Slovak Election Data Project, 27 March 2016.

Hlaváč, Marek. 2016. "Výsledky parlamentných volieb 2016 v Slovenskej republike: Databáza." Slovak Election Data Project, 27. marec 2016.

Databázy:

Excel: slovakia_parl_election_2016.xls [stiahnuť: 2,407 KB]

STATA: slovakia_parl_election_2016.dta [stiahnuť; 2,458 KB]

SAS: slovakia_parl_election_2016.sas7bdat [stiahnuť; 5,700 KB]

SPSS pre Windows: slovakia_parl_election_2016.sav [stiahnuť; 2,686 KB]

Comma-separated ASCII: slovakia_parl_election_2016.csv [stiahnuť; 3,242 KB]

Dokumentácia (v angličtine): [stiahnuť pdf]

Zoznam všetkých kandidátov a nástroj na porovnávanie hypotetických volebných výsledkov - súbor pre Microsoft Excel. [stiahnuť - 528 KB]

Slovenská republika - voľby prezidenta (2. kolo)

Prvé kolo volieb sa uskutočnilo 15. marca 2014. Druhé kolo sa uskutočnilo 29. marca 2014.

(Posledná zmena: 30. marec 2014)

Prosím citujte ako:

Hlavac, Marek. 2014. "Results of the 2014 Presidential Election in the Slovak Republic - Data Set." Slovak Election Data Project, 30 March 2014.

Hlaváč, Marek. 2014. "Výsledky volieb Prezidenta Slovenskej republiky v roku 2014: Databáza." Slovak Election Data Project, 30. marec 2014.

Databázy:

Excel: slovakia_pres_election_2014.xlsx [stiahnuť; 1,897 KB]

Excel (97-2003): slovakia_pres_election_2014.xls [stiahnuť; 3,115 KB]

STATA: slovakia_pres_election_2014.dta [stiahnuť; 616 KB]

SAS: slovakia_pres_election_2014.sas7bdat [stiahnuť; 1,281 KB]

SPSS: slovakia_pres_election_2014.sav [stiahnuť; 325 KB]

Comma-separated ASCII: slovakia_pres_election_2014.csv [stiahnuť; 713 KB]

Dokumentácia (v angličtine): [stiahnuť pdf]

Slovenská republika - voľby prezidenta (2. kolo)

Voľby sa uskutočnili 29. marca 2014. (Posledná zmena: 30. marec 2014)

Prosím citujte ako:

Hlavac, Marek. 2014. "Results of the 2014 Presidential Election in the Slovak Republic (Second Round) - Data Set." Slovak Election Data Project, 30 March 2014.

Hlaváč, Marek. 2014. "Výsledky volieb Prezidenta Slovenskej republiky v roku 2014 (2. kolo): Databáza." Slovak Election Data Project, 30. marec 2014.

Databázy:

Excel: slovakia_pres_election_2014_round_2.xlsx [stiahnuť; 473 KB]

Excel (97-2003): slovakia_pres_election_2014_round_2.xls [stiahnuť; 901 KB]

STATA: slovakia_pres_election_2014_round_2.dta [stiahnuť; 286 KB]

SAS: slovakia_pres_election_2014_r2.sas7bdat [stiahnuť; 465 KB]

SPSS: slovakia_pres_election_2014_round_2.sav [stiahnuť; 325 KB]

Comma-separated ASCII: slovakia_pres_election_2014_round_2.csv [stiahnuť; 252 KB]

Dokumentácia (v angličtine): [stiahnuť pdf]

Slovenská republika - voľby prezidenta (1. kolo)

Voľby sa uskutočnili 15. marca 2014. (Posledná zmena: 17. marec 2014)

Prosím citujte ako:

Hlavac, Marek. 2014. "Results of the 2014 Presidential Election in the Slovak Republic (First Round) - Data Set." Slovak Election Data Project, 17 March 2014.

Hlaváč, Marek. 2014. "Výsledky volieb Prezidenta Slovenskej republiky v roku 2014 (1. kolo): Databáza." Slovak Election Data Project, 17. marec 2014.

Databázy:

Excel: slovakia_pres_election_2014_round_1.xlsx [stiahnuť; 1,481 KB]

Excel (97-2003): slovakia_pres_election_2014_round_1.xls [stiahnuť; 2,797 KB]

STATA: slovakia_pres_election_2014_round_1.dta [stiahnuť; 487 KB]

SAS: slovakia_pres_election_2014_round_1.sas7bdat [stiahnuť; 1,025 KB]

SPSS: slovakia_pres_election_2014_round_1.sav [stiahnuť; 1,032 KB]

Comma-separated ASCII: slovakia_pres_election_2014_round_1.csv [stiahnuť; 537 KB]

Dokumentácia (v angličtine): [stiahnuť pdf]

Slovenská republika - parlamentné voľby 2002-2012 (súhrnná databáza)

Táto súhrnná databáza zahŕňa parlamentné voľby v rokoch 2002, 2006, 2010 a 2012. (Posledná zmena: 16. marec 2012)

Prosím citujte ako:

Hlavac, Marek. 2012. "Results of Parliamentary Elections in the Slovak Republic: 2002-2012 - Comprehensive Data Set." Slovak Election Data Project, 16 March 2012.

Hlaváč, Marek. 2012. "Výsledky parlamentných volieb v Slovenskej republike: 2002-2012 - Súhrnná databáza." Slovak Election Data Project, 16. marec 2012.

Databázy:

Excel: slovakia_parl_election_2002_2012.xls [stiahnuť; 9,743 KB]

STATA: slovakia_parl_election_2002_2012.dta [stiahnuť; 7,511 KB]

SAS: slovakia_parl_election_2002_2012.sas7bdat [stiahnuť; 10,865 KB]

SPSS for Windows: slovakia_parl_election_2002_2012.sav [stiahnuť; 3,988 KB]

Comma-separated ASCII: slovakia_parl_election_2002_2012.csv [stiahnuť; 5,589 KB]

Dokumentácia (v angličtine): [stiahnuť pdf]

Programy:

STATA: slovakia_parl_election_2002_2012.do [stiahnuť]

Slovenská republika - parlamentné voľby 2012

Voľby sa uskutočnili 10. marca 2012. (Posledná zmena: 15. marec 2012)

Prosím citujte ako:

Hlavac, Marek. 2012. "Results of the 2012 Parliamentary Election in the Slovak Republic - Data Set." Slovak Election Data Project, 15 March 2012.

Hlaváč, Marek. 2012. "Výsledky parlamentných volieb 2012 v Slovenskej republike: Databáza." Slovak Election Data Project, 15. marec 2012.

Databázy:

Excel: slovakia_parl_election_2012.xls [stiahnuť; 2,767 KB]

STATA: slovakia_parl_election_2012.dta [stiahnuť; 997 KB]

SAS: slovakia_parl_election_2012.sas7bdat [stiahnuť; 1,443 KB]

SPSS for Windows: slovakia_parl_election_2012.sav [stiahnuť; 831 KB]

Comma-separated ASCII: slovakia_parl_election_2012.csv [stiahnuť; 1,300 KB]

Dokumentácia (v angličtine): [stiahnuť pdf]

Programy:

STATA: slovakia_parl_election_2012.do [stiahnuť]

Slovenská republika - parlamentné voľby 2010

Voľby sa uskutočnili 12. júna 2010. (Posledná zmena: 28. jún 2010)

Prosím citujte ako:

Hlavac, Marek. 2010. "Results of the 2010 Parliamentary Election in the Slovak Republic - Data Set." Slovak Election Data Project, 28 June 2010.

Hlaváč, Marek. 2010. "Výsledky parlamentných volieb 2010 v Slovenskej republike: Databáza." Slovak Election Data Project, 28. jún 2010.

Databázy:

Excel: slovakia_parl_election_2010.xls [stiahnuť; 2,047 KB]

STATA: slovakia_parl_election_2010.dta [stiahnuť; 801 KB]

SAS: slovakia_parl_election_2010.sas7bdat [stiahnuť; 1,134 KB]

SPSS for Windows: slovakia_parl_election_2010.sav [stiahnuť; 691 KB]

Comma-separated ASCII: slovakia_parl_election_2010.csv [stiahnuť; 797 KB]

Dokumentácia (v angličtine): [stiahnuť pdf]

Programy:

STATA: slovakia_parl_election_2010.do [stiahnuť]

Slovenská republika - parlamentné voľby 2006

Voľby sa uskutočnili 17. júna 2006. (Posledná zmena: 28. jún 2010)

Prosím citujte ako:

Hlavac, Marek. 2010. "Results of the 2006 Parliamentary Election in the Slovak Republic - Data Set." Slovak Election Data Project, 28 June 2010.

Hlaváč, Marek. 2010. "Výsledky parlamentných volieb 2006 v Slovenskej republike: Databáza." Slovak Election Data Project, 28. jún 2010.

Databázy:

Excel: slovakia_parl_election_2006.xls [stiahnuť; 2,300 KB]

STATA: slovakia_parl_election_2006.dta [stiahnuť; 921 KB]

SAS: slovakia_parl_election_2006.sas7bdat [stiahnuť; 1,237 KB]

SPSS for Windows: slovakia_parl_election_2006.sav [stiahnuť; 703 KB]

Comma-separated ASCII: slovakia_parl_election_2006.csv [stiahnuť, 829 KB]

Dokumentácia (v angličtine): [stiahnuť pdf]

Programy:

STATA: slovakia_parl_election_2006.do [stiahnuť]

Slovenská republika - parlamentné voľby 2002

Voľby sa uskutočnili 20.-21. septembra 2002. (Posledná zmena: 28. jún 2010)

Prosím citujte ako:

Hlavac, Marek. 2010. "Results of the 2002 Parliamentary Election in the Slovak Republic - Data Set." Slovak Election Data Project, 28 June 2010.

Hlaváč, Marek. 2010. "Výsledky parlamentných volieb 2002 v Slovenskej republike: Databáza." Slovak Election Data Project, 28. jún 2010.

Databázy:

Excel: slovakia_parl_election_2002.xls [stiahnuť; 2,588 KB]

STATA: slovakia_parl_election_2002.dta [stiahnuť; 915 KB]

SAS: slovakia_parl_election_2002.sas7bdat [stiahnuť; 1,264 KB]

SPSS for Windows: slovakia_parl_election_2002.sav [stiahnuť; 759 KB]

Comma-separated ASCII: slovakia_parl_election_2002.csv [stiahnuť; 942 KB]

Dokumentácia (v angličtine): [stiahnuť pdf]

Programy:

STATA: slovakia_parl_election_2002.do [stiahnuť]

Poznámka: Na vytvorenie databáz z poskytnutých programov sú potrebné dodatočné súbory (najmä .xls súbory zo Štatistického úradu Slovenskej republiky). Súbory typu .do pre štatistický program STATA uverejnejné na tejto stránke majú byť pomôckou, ktorá objasní spôsobom, akým boli databázy vytvorené.