Marcus Ampe


Korte profielschets


 

English version > Who is Marcus Ampe?

 

In de kinderboom periode geboren in een groot streng Romaans Katholiek gezin groeide hij onder die waarden en normen op. Reeds op zesjarige leeftijd werd hij  misdienaar en wou hij priester worden maar het celibaat sprak hem niet aan. Ook vond hij veel heiligschennisachtige dingen in de uitvoering van het katholiek geloof.

Wegens zijn tweede liefde (theaterkunst) ondervond Marcus Ampe in de jaren zestig veel moeilijkheden om zijn beroepskeuze in het theater waar te maken. Hij zette door en werkte eerst als beroepsdanser-choreograaf (ter bescherming van de familienaam meestal onder een pseudoniem of bühne naam;o.a. als Iljits Petsjenko) om later in het kunstonderwijs te stappen. Nu is hij daar op rustpensioen gesteld en werkt hij deeltijds op de Brusselse luchthaven.

Zijn zeer uitgebreid dansarchief heeft hij uiteindelijk overgemaakt aan het Vlaams Theater Instituut.

 

Omtrent zijn geloofsuitbouw ging hij 'churchshoppen' waarbij hij op zijn zoektocht bij de niet trinitarische Baptisten uit kwam (in 1974). Maar wegens de verschuivingen naar het trinitarisme (eind jaren tochtig, begin negentig) ontvluchtten vele gelovigen de doopsgezinde beweging en vonden hun weg bij de Getuigen van Jehovah, Kerk van God, Nazarener Vrienden en andere niet-trinitarische kerken.

Na een tweede bijna dood ervaring (in 1999) deed Marcus Ampe nog een grondiger onderzoek omtrent God en geloof. Na diepgaande studie ging hij over om zich aan te sluiten bij de niettrinitarische Broeders in Christus en werd aldus een Christadelphian (in 2005).

Nu probeert hij dit geloof verder uit te bouwen en tracht anderen tot dit geloof te brengen waar hij volledig achter staat.


Rond de eeuwwisseling stond hij in voor de vebroedering van die Joden welke Christus Jezus wensten te aanvaarden maar bezwaren hadden tegen een benaming als Christen door dat die aangebrand was door het trinitarisch denken en zij als Joden enkel als aanbidders van een God wensten erkend worden. daarom stelde Marcus Ampe voor die niet-trinitarische Messiaansensen de tittel van Jeshuaist voor (mv. Jeshuaisten of in het Engels Jeshua-ists).

 

 Marcus Ampe draagt de verantwoordelijkheid voor de uitbouw van de webpagina’s van de Belgische Christadelphians. Zo zijn er de hoofdwebsite en de Praatgroepen naast zijn persoonlijke Ruimtes.


  1. Marcus's Space
  2. Stepping toes
  3. Belgian Christadelphians - Belgische Broeders in Christus
  4. Christadelphian Ecclesia
  5. Christadelphia
  6. Broeders in Christus
  7. Hoop tot Leven - Redding door Christus Jezus

Marcus Ampe treed ook op als moderator voor:

religie.START.BE: Religie sites in Belgie, Vlaanderen

christen.START.BE: Christen sites in Belgie, Vlaanderen

protestants.START.BE: Protestants sites in Belgie, Vlaanderen