Peer-reviewed


Rodon, T.; Sanjaume-Calvet, M. 2019. "How fair is it? An experimental study of perceived fairness of distributive policies", The Journal of Politics. [Replication materials]


Sanjaume-Calvet, M. 2019. "Moralism in theories of secession: a realist perspective", Nations and Nationalism [early view]


Sanjaume-Calvet, M. 2016. “Federalisme, liberalisme i consens solapat. El cas canadenc”, Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, 23, 115-159.

Sanjaume-Calvet, M. 2015. “The PAH case as a “hospitality movement”, Hospitality and Society, 5: 2-3, 221-232.

Sanjaume-Calvet, M.; Pérez-Lozano, Ll. 2013, “Legalizing secession: the Catalan Case”, Journal of Conflictology, 4: 2, 3-12.

Other articles


Sanjaume-Calvet, M. 2019. "Escòcia a la cruïlla: l'SNP davant del Brexit", Eines, 34, 48-58.


Sanjaume-Calvet, M. 2018. “Catalonia”, Autonomy Arrangements in the World. Online Database: EURAC.

Sanjaume-Calvet. 2018. “Quo vadis la Catalogne ? La politique catalane depuis les élections du 21 décembre 2017”, Action Nationale, CVIII, 1, 11-23.


Sanjaume-Calvet, M. 2017. “Autodétermination et processus constituent en Catalogne”, Les processus constituants et les indépendances nationales : perspectives internationales, comparées et québécoises, IRAI.


Rodon, T.; Sanjaume-Calvet, M. 2017. "Un passeig pel Saló dels Passos Perduts: l’evolució del debat territorial a Catalunya", Debats, 131, 91-109


Sanjaume-Calvet, M. 2016. “Arguments i contraarguments sobre el dret a la secessió”, Idees, 42, 56-69.

Sanjaume-Calvet, M. 2016. "Anderson i la nació imaginada", Debats, 130/1, 81-85.

Sanjaume-Calvet, M. 2016. “Spain: Will the new elections resolve the impasse?”, InRoads, 39.

Sanjaume-Calvet, M. 2015. “Podemos and Spain’s new political landscape”, InRoads, 37, 74-81.


Sanjaume-Calvet, M. 2014. "El triomf de la doctrina Sinatra", Eines, 21, 83-91.

Sanjaume-Calvet, M. 2014. “Els arguments contra el dret a decidir”, L'Espill, 46, 73-84.

Sanjaume-Calvet, M. 2012. “Towards a Catalan fourth wave”, Catalan International View, 14, 32-36.

Sanjaume-Calvet, M. 2012. “La secessió a la ciencia política”, Revista d’Estudis Jordi Pujol, 12, 32-42.

Sanjaume-Calvet, M. 2011. “Democràcia Liberal i secessió: una mirada acadèmica”, Diàlegs, 53, 35-49.

Sanjaume-Calvet, M. 2011. “Les altres democràcies”, Sàpiens, 107.

Sanjaume-Calvet, M., (with Jaume López and Ivan Serrano), 2010. “Estat de la qüestió en la literatura acadèmica” in Bosch, A. (ed.) Noves estatalitats i processos de sobirania, Idees, 33.