Filer


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visa Ladda ned
Här kan man se bla hur andelarna kan ändras samt vilka andelstal som gällde vid bildandet 2009.  305 kB v. 1 1 nov. 2011 14:48 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
Interpellation skriven av Sylva Hedell ang ansvar för väghållning och dagvatten i Marby  44 kB v. 2 19 mars 2012 07:34 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
På denna karta är det markerat vilka vägar vägsamfälligheten har ansvar för.  131 kB v. 1 1 nov. 2011 14:52 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
En rutin av detta slag krävs enl den nya lagstiftningen som träder i kraft 25/5 2018  118 kB v. 1 5 apr. 2018 08:56 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
OBS! §16 ändrad till 28/2, se §16 stämmoprotokoll 2011. Dessutom skall det i  §15 stå §14 istället för §13. Även detta har justerat via stämmobeslut.  294 kB v. 3 28 mars 2015 06:42 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
Vid styrelsemötet 8/6 konstituerade sig styrelsen enl detta dokument.  41 kB v. 1 19 juni 2017 14:07 Owe Kågesten
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visa Ladda ned
Detta är länsstyrelsens samrådsyttrande.  852 kB v. 2 26 maj 2016 11:09 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
  344 kB v. 2 26 mars 2015 04:36 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
  2522 kB v. 2 17 mars 2015 07:33 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
  516 kB v. 2 26 mars 2015 04:36 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
  7223 kB v. 2 26 mars 2015 04:36 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
Denna artikel om gatukostnader var införd i tidningen Villaägaren. Man tar bla upp gatukostnaderna i Marby.  7433 kB v. 2 22 apr. 2016 03:48 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
  1794 kB v. 2 26 mars 2015 04:36 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
Detaljplan för Marby upphävd. Domskäl finner du här.  1506 kB v. 2 3 okt. 2018 06:48 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
Via denna dom stoppas detaljplanen för Marby.  519 kB v. 3 3 okt. 2018 08:08 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
Detta är styrelsens samrådsyttrande.  71 kB v. 2 26 maj 2016 11:13 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
Detta är styrelsens yttrande efter granskningsperioden.  102 kB v. 2 10 nov. 2016 11:38 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
Vägsamfälligheten har beslutat att överklaga domen i Mark- och miljödomstolen till Svea Hovrätt (Mark- och Miljööverdomstolen). Överklagandet finner du här.   87 kB v. 2 11 feb. 2018 09:44 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
Detta överklagande till Mark- och Miljödomstolan avslogs.  93 kB v. 2 11 feb. 2018 09:42 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
Detta överklagande till Förvaltningsrätten avslogs.  91 kB v. 2 11 feb. 2018 09:49 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
Här finner du Vägsamfällighetens överklagande till Kammarrätten i Jönköping gällande domen i Förvaltningsrätten.  3310 kB v. 3 11 feb. 2018 09:47 Owe Kågesten
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visa Ladda ned
  8 kB v. 2 19 mars 2012 07:35 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
  217 kB v. 2 19 mars 2012 07:35 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
  80 kB v. 2 19 mars 2012 07:36 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
OBS! Stadgeändring i §16 gällande motionstid.  64 kB v. 2 28 mars 2015 06:44 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
  75 kB v. 2 19 mars 2012 07:35 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
  73 kB v. 2 19 mars 2012 07:35 Owe Kågesten
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visa Ladda ned
Balansrapport 2011  8 kB v. 3 13 apr. 2012 02:21 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
Resultatrapport 2011  11 kB v. 5 13 apr. 2012 02:21 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
Styrelsens förslag till budget 2012. Godkändes av stämman.   166 kB v. 4 3 maj 2012 13:53 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
Här finner du kallelse, dagordning och blankett för fullmakt. Detta är utskickat under v13.  93 kB v. 3 12 apr. 2012 12:38 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
Motion som kommer att behandlas på stämman. Avslogs av stämman.  49 kB v. 4 3 maj 2012 13:53 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
  64 kB v. 3 8 apr. 2013 22:10 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
Styrelsens VB 2012. Godkändes av stämman.   64 kB v. 4 3 maj 2012 13:52 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
Styrelsens VP 2012. Godkändes av stämman   74 kB v. 4 3 maj 2012 13:52 Owe Kågesten
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visa Ladda ned
Ett underlag till revisionsberättelsen  8 kB v. 3 31 maj 2013 03:45 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
Resultatrapporten godkändes av stämman.  11 kB v. 2 31 maj 2013 03:55 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
Styrelsens förslag godkändes av stämman.  167 kB v. 2 31 maj 2013 03:55 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
En översyn har skett under året. Beslut enl förslag.  146 kB v. 2 31 maj 2013 03:44 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
Här finner du kallelse, agenda och fullmakt.  51 kB v. 2 8 apr. 2013 22:18 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
Styrelsens förslag. Godkändes av stämman   73 kB v. 2 31 maj 2013 03:54 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
Styrelsens förslag. Godkändes av stämman   71 kB v. 2 31 maj 2013 03:54 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
Stämmoprotokoll 2013. Handlingar kopplade till protokollet finner du i mappen Stämman 2013  57 kB v. 2 5 juni 2013 01:07 Owe Kågesten
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visa Ladda ned
  84 kB v. 2 22 mars 2014 01:39 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
  216 kB v. 2 22 mars 2014 01:39 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
Kommer att läggas ut på stämman 2014 pga att vi vid stämman 2013 inte gjorde detta på ett formellt korrekt sätt. Kronofogden kunde därför inte driva in de avgifter som inte har inbetalats för 2013.  167 kB v. 2 31 mars 2014 00:59 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
De angivna beloppen gäller under förutsättning att stämman fattar beslut enligt styrelsens förslag.  206 kB v. 2 31 mars 2014 00:56 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
  119 kB v. 2 31 mars 2014 00:54 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
  99 kB v. 2 22 mars 2014 02:09 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
Signerat protokoll. Handlingar kopplat till detta protokoll finner du i mappen Stämman 2014  69 kB v. 2 16 maj 2014 03:21 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
  116 kB v. 2 22 mars 2014 01:39 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
  71 kB v. 2 22 mars 2014 01:39 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
  69 kB v. 2 22 mars 2014 01:39 Owe Kågesten
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visa Ladda ned
  87 kB v. 2 17 mars 2015 07:51 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
Styrelsens förslag till stämman  221 kB v. 3 25 mars 2015 10:09 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
  43 kB v. 2 26 mars 2015 04:19 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
Tyvärr blev det fel text på utskicket. Det som står i förtexten gällande information stämmer bättre med denna uppdaterade version. OBS! formellt är det utskicket som gäller.  102 kB v. 3 25 mars 2015 09:48 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
  119 kB v. 2 17 mars 2015 07:51 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse  71 kB v. 2 17 mars 2015 07:44 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
Styrelsens förslag till verksamhetsplan  68 kB v. 2 17 mars 2015 07:44 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
Av ngn anledning har detta protokoll försvunnit från hemsidan men jag lägger ut det igen.  62 kB v. 4 10 maj 2015 01:39 Owe Kågesten
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visa Ladda ned
  120 kB v. 3 26 maj 2016 11:19 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
  350 kB v. 3 26 maj 2016 11:19 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
Används om inte samtliga ägare deltager på stämman. I annat fall försvinner rösträtten.  70 kB v. 3 26 maj 2016 11:19 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
  103 kB v. 3 26 maj 2016 11:19 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
  70 kB v. 4 26 maj 2016 11:19 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
  70 kB v. 3 26 maj 2016 11:19 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
  15 kB v. 2 17 juni 2016 09:04 Owe Kågesten
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visa Ladda ned
  86 kB v. 3 5 apr. 2017 12:07 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
  113 kB v. 3 5 apr. 2017 12:07 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
  490 kB v. 3 5 apr. 2017 12:07 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
Används om inte samtliga ägare deltager på stämman. I annat fall försvinner rösträtten.   46 kB v. 3 5 apr. 2017 12:09 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
Kallelsen kommer även via posten  99 kB v. 3 5 apr. 2017 12:10 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
  71 kB v. 3 5 apr. 2017 12:07 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
  69 kB v. 3 5 apr. 2017 12:07 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
  63 kB v. 2 3 juni 2017 07:57 Owe Kågesten
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visa Ladda ned
  83 kB v. 2 13 apr. 2018 07:23 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
  115 kB v. 2 6 apr. 2018 03:42 Owe Kågesten
Ĉ
Visa Ladda ned
  20 kB v. 2 5 apr. 2018 08:35 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
Förutom kallelsen finner du fullmakten, som du använder om inte alla delägare deltager på stämman. I annat fall försvinner rösträtten.  150 kB v. 2 6 apr. 2018 03:35 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
  39 kB v. 2 9 apr. 2018 00:47 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
  73 kB v. 2 5 apr. 2018 08:35 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
  72 kB v. 2 5 apr. 2018 08:35 Owe Kågesten
Ċ
Visa Ladda ned
  65 kB v. 2 18 maj 2018 07:08 Owe Kågesten
Comments