Thông tin đăng ký sự kiện Google MapUp Việt Nam 2012
127 phản hồi đăng ký
Bản tóm tắt

Party:

Tôi muốn tham dự tại Hà Nội9575%
Tôi muốn tham dự tại Hải Phòng2117%
Tôi không, nhưng muốn nhận quà
2721%
Người dùng có thể chọn nhiều hộp kiểm, vì vậy tỉ lệ phần trăm có thể tăng thêm tới hơn 100%.
T-shirt size:
Small3326%
Medium5342%
Large3427%
Very Large76%
Số phản hồi hàng ngày