Poradnik - zaawansowane rysowanie estakad i przejść podziemnych

Zaawansowane rysowanie estakad i przejść podziemnych
Na podstawie: Advanced Flyover/Underpass Guide by KaliJay (dostęp 14.10.2012)
wersja polska: Krzysztof Gmyr
redakcja: JacKowski


Wprowadzenie


Estakady oraz przejścia/przejazdy podziemne są wykorzystywane tam, gdzie drogi przecinają się na różnych poziomach. Kiedy tworzysz taką estakadę lub przejazd/przejście, bardzo ważne jest, aby upewnić się, że dwie drogi na różnych poziomach nie utworzą skrzyżowania. Jeśli przez przypadek utworzyłeś takie skrzyżowanie, nawigacja będzie sygnalizowała skręt, którego nie możesz wykonać (no, chyba, że przeskoczysz barierkę i spadniesz na druga drogę z kilku metrów - nie polecam). Oczywiście można próbować to poprawić przez dopisanie ograniczeń dla zakrętów, ale nie wygląda to ładnie. Map Maker dostarcza lepszy mechanizm do tworzenia tego rodzaju połączeń.


Sposoby tworzenia nieprzecinających się dróg


Jest kilka sposobów tworzenia nieprzecinających się dróg:

  • dodanie nowej drogi z atrybutem estakada/przejazd podziemny pod drogą
  • edytowanie istniejącej drogi i przesunięcie jej nad/pod inne drogi
  • usunięcie skrzyżowania dróg na różnych poziomach. Ta ostatnia opcja jest najlepszym wyjściem, ale niestety większość takich skrzyżowań nie daje się usunąć, jednak czasami się udaje i dlatego warto wspomnieć o tej metodzie

Wszystkie trzy metody dają dokładnie taki sam rezultat.


Ważne uwagi dotyczące estakad/przejazdów podziemnych


Po tym, jak stworzymy segment estakada/przejazd podziemny, musimy podać parametry określające poziomy na których przebiega ten segment. To właśnie atrybut poziom wpływa na to jak drogi będą renderowane na mapie, oraz na to, czy drogi przecinające się będą tworzyły skrzyżowania.

Drogi na poziomie estakada są rysowane ponad drogami na poziomie grunt, te z atrybutem przejazd podziemny są rysowane poniżej.

Estakada/przejazd podziemny powinny być tworzone na jak najkrótszym odcinku. Na przykład: most powinien mieć skrzyżowania dokładnie na obydwu końcach - nie kilometr dalej. Podawaj atrybut poziom dla krótkich segmentów, nie dla całej drogi. Jeśli poziom drogi jest zastosowany dla bardzo długiego segmentu, nie będziesz mógł na całym takim odcinku dołączyć nowych dróg, ponieważ taki segment nie może zostać podzielony na kawałki skrzyżowaniami.


Bardzo ważna uwaga


Drogi z atrybutem poziom w środkowej części innym niż grunt, nie mogą być podzielone, więc nowe drogi nigdy nie będą z nimi tworzyły skrzyżowań.


Tworzenie nowej estakady/przejazdu podziemnego


Ten poradnik wyjaśnia jak używać kategorii estakada/przejazd podziemny aby stworzyć nowy segment estakada/przejazd podziemny. Kiedy wybierzesz taką kategorię, możesz rozpocząć albo zakończyć rysowanie jedynie na istniejących skrzyżowaniach. Nie możesz podzielić istniejącego segmentu drogi swoją nową estakadą. Zawsze upewnij się, czy masz gotowe skrzyżowania do których się dołączysz. Najlepiej pokazać to na przykładzie:


Krok 1

Zacznij rysować normalną drogę, która cała jest na poziomie gruntu. To będzie twój początek estakady.

Spójrz na obrazek poniżej:Zauważ, że w ten sposób rysujemy tylko fragment do początku estakady "właściwej" (punkt B).


Krok 2

Teraz narysuj segment estakady Wybierz opcję estakada/przejazd podziemny z menu Narysuj linię.
Ten segment nie utworzył skrzyżowań z drogą poniżej. O to przecież chodziło!


Jeśli nie wybrałbyś od razu kategorii estakada/przejazd podziemny, to ten segment automatycznie utworzyłby skrzyżowania z przecinającymi go innymi drogami. Jeśli zdarzyłoby ci się to przypadkowo, po prostu anuluj to, co zrobiłeś i zacznij od nowa, tym razem wybierając prawidłową kategorię.

Zobacz jakie wartości parametru poziomy zostały od razu ustawione:


W tym momencie możesz je zmienić na np. Estakada 2, jeśli masz taka potrzebę, zmienić typ nawierzchni. Inne parametry zostaną przekopiowane z pierwszego, narysowanego przez Ciebie segmentu.


Krok 3

Narysuj ostatni kawałek drogi - zaczynając od końca estakady. Ustaw kierunki ruchu, ilość pasów, typ nawierzchni itd.


Sztuczki i Kruczki


  1. Nie można utworzyć skrzyżowania na drodze, która ma ustawiony środkowy parametr poziom inny niż Grunt. Jeśli masz problemy ze stworzeniem skrzyżowania z inną drogą, po prostu sprawdź jej parametr poziom. Jeśli jest inni niż Grunt, po prostu ustaw go tymczasowo na Grunt. Po utworzeniu skrzyżowania przywróć ten parametr do takiej wartości jaka była poprzednio.

  2. Zmiana poziomu ulicy nie usuwa w magiczny sposób skrzyżowań! Jeśli utworzyłeś przypadkowo takie skrzyżowanie, przerwij edycję i zacznij od nowa. Jeśli już zapisałeś swoją pracę, możesz spróbować usunąć skrzyżowanie. Jak się nie uda, to pozostaje tylko skasowanie wszystkich nowych segmentów i rozpoczęcie od początku.

  3. Jeśli estakada ma mieć gdzieś w powietrzu skrzyżowanie z inną estakadą, nie ustawiaj parametru poziom w środkowej części segmentu. Zrobisz to później, kiedy już utworzysz swoje skrzyżowanie.

  4. Tylko jedna z krzyżujących się dróg potrzebuje ustawionego parametru poziom. W 99% przypadków będzie to Estakada 1 w środkowej części segmentu. Ustawianie tego parametru na Przejazd Podziemny 1 jest wymagane naprawdę rzadko. Najczęściej jeśli droga przechodzi pod mostem, który przekracza rzekę. Górna droga będzie miała zapewne ustawiony poziom: Grunt i wzniesienie jako Most.Referencje i podziękowania


Podziękowania dla Saikrishna Arcot za artykuł How to Draw Flyovers.

Podziękowania dla KaliJay za artykuł Advanced Flyover/Underpass Guide