Manuel R. surrealist

Manuel-Art Galleries 2002-2012 view details:

Manuelmykonos,  Manuel R. surrealist,  A Touch of Art Manuel (Athens, Greece),  House of Art Manuel (Mykonos, Greece)

https://ello.co/manuelmykonos

Manuels work poster collage
       Manuel surrealist on Pinterest 
         A Touch of Art Manuel

art studio- gallery Manuel House of Art Mykonos, surreal marble sculptures, sculpture workshop 

A Touch of Art Manuel Athens, artworks sculptures and paintings

Manuel R. surrealist                about Manuel R. surrealist                Manuel R. surrealist

                                       Review about Manuel surrealist by Ms Athena Schoina (Art Critic)

  
    ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΚΡΙΤΙΚΟ ΚΑ ΑΘΗΝΑ ΣΧΟΙΝΑ

[An English translation of the review follows below] by Costas Kalimeris

"Ο Manuel είναι ένας καλλιτέχνης δεξιοτέχνης, θα έλεγα “μάγος” του μαρμάρου. Το γνωρίζει όσο ελάχιστοι, άλλα δεν αφήνεται πάνω στην ευχέρεια που έχει. Το δικό του ιδίωμα είναι σουρεαλιστικό, δίνει φόρμες ρευστές αενάως κινούμενες, τις περιελίσσει από άξονες συμμετρίας με ένα λυρισμό και με ένα σαρκαστικό τόνο, με ένα χιούμορ και με πραγματικά μία διάθεση να φωτίζει την εσωτερική όψη των πραγμάτων, την anima rerum (την ψυχή των πραγμάτων) όπως έλεγαν οι Λατίνοι.
Επιλέγει διαφορετικές τεχνοτροπίες χρωματισμού και ασύμβατα υλικά. Αναφορικά, φυσικά πετρώματα τα συνδυάζει με το μέταλλο, γυαλί το συνδυάζει με μάρμαρο ή συμπαγή κομάτια, υλικά μέσα από τα οποία ο μαρμαρογλύπτης λειτουργεί σαν χαλκοχύτης. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ τους: ο μαρμαρογλύπτης αφαιρεί όγκο μέχρι να ’ρθει στην τελική φάση του έργου. Ο χαλκοχύτης σχεδιάζει και επιμένει στις λεπτομέρειες, περνάει την φόρμα του σε κερί, είναι μια παλιά μέθοδος η cire perdue, αναποδογυρίζει το κερί και την θέση του τελικά την παίρνει ο χαλκός. Λεμε λοιπόν ότι ο δημιουργός επιμένει στην Πλαστική Τέχνη και διαχωρίζει την μαρμαρογλυπτική απ' αυτήν την αντίληψη της χαλκοχυτικής φιλοσοφίας, δηλαδή της προσέγγισης του υλικού στο να δίνει διακεκριμένες λεπτομέρειες. Γιατί, τι άλλο κάνει ένα έργο τέχνης από το να εκφράζει το ύφος, τον χαρακτήρα, λεπτομέρειες, μία διάσταση ζωής και τρόπους στοχασμού;
Ο Manuel συνδυάζει και τις δύο τεχνικές μεθόδους γιατί έχει την δυνατότητα να το κάνει. Συνδυάζει την αντίληψη του μαρμαρογλύπτη, που αντιλαμβάνεται τους όγκους γνωρίζει τα νερά, την ανθεκτικότητα, πώς θ'αγγίξει το κάθε υλικό και πώς θα του συνομιλήσει, και από την άλλη με την χαλκοχυτική φιλοσοφία, επειδή ακριβώς διαθέτει την ευχέρεια, όπως είπα προηγουμένως, να γνωρίζει όσο ελάχιστοι την Πλαστική Τέχνη. Τονίζει τις λεπτομέρειες, όχι για να επιβραβευθεί το τι μπορεί να καταφέρει, γιατί τότε χάνει το νόημα του ο καλλιτέχνης, αλλά για να μπορέσει να μας δώσει μέσα από αυτές την βεβαιότητα και την ασφάλεια μας, η οποία ωστόσο αίρεται από τη διάσταση του σουρεαλισμού, δηλαδή δημιουργεί όψεις του εξωτερικού κόσμου που συνδέονται με μηχανισμούς της ψυχικής μας ενδοχώρας. Γιατί τι σημαίνει άραγε ένα περίοπτο βιολί το οποίο περιελίσσεται; Είναι σαν να περιελίσσεται ο ίδιος ο ήχος γύρω από τους άξονες του. Τι σημαίνουν άραγε ένα πρόσωπο, μία χειρονομία ή ένα μάτι, μία καρικατούρα προσώπου; Μας μεταδίδουν την αίσθηση ενός μορφασμού που αντανακλά την ψυχική κατάσταση ενός ατόμου, μίας persona, μίας μάσκας. Η persona ήταν λατινικός όρος, σημαίνει το προσωπείο (μάσκα), διαμέσου του οποίου η εσωτερική ηχώ μπορεί να ακουστεί.
Επομένως, o Manuel, συνδυάζει κατάλοιπα από την αρχαιότητα με ανθρώπινα προσωπεία (μάσκες), με χειρονομίες, με μουσικά όργανα, με λεπτομέρειες που άλλοτε τις διαστέλλει και τις μεγενθύνει και άλλοτε τις σμικρύνει, μας δίνει τον μικρό και τον Μέγα κόσμο που μεταφέρουμε μέσα μας, και μπορεί κάποιος μέσα από τις ενοράσεις που έχει την ώρα που στοχάζεται να διαισθανθεί το σύμπαν του οποίου είμαστε μέρος."

[Ακολουθεί Αγγλική μετάφραση]
By Ms ATHENA SCHOINA, Art Critic

"Manuel is a virtuoso artist, a “wizard” of marble, I would say. He knows marble like very few people do, but does not surrender himself to his facility with it. His idiolect is surrealistic, it yields fluid forms which are eternally in motion. He coils his forms around axes of symmetry with a lyricism and a sarcastic tone, with humour and, indeed, with a disposition towards illuminating the inner aspect of things, the anima rerum (the soul of things), like the Romans used to say.
He chooses different coloring styles and materials which are incompatible with each other: he combines natural rocks with metal; he combines glass with marble or solid pieces, materials through which the sculptor acts as a copper caster. There is a great difference between the two: the sculptor extracts volume until he gets to the final phase of the work; the copper caster designs and insists upon details, he passes his form on to wax (cire perdue is a very old method), he turns the wax upside-down, the wax’s place eventually being taken by copper. We say, then, that this creator insisits upon the Plastic Art and disociates marble sculpture from the philosophy of coper casting, that is, from approaching the material in order to give prominent details. Because, what else, if anything, does a work of art do other than express the style, the character, details, a dimension of life and ways of thinking?
Manuel combines both these technical methods because he has the ability to do so. He combines the perception of the marble sculptor (who perceives volume, knows the material’s grain, its durability, how to touch each material, how he will converse with it) with the philosophy of the copper caster, precisely because, as I said earlier, he has the facility to know the Plastic Art like few people do. He accentuates details, not to cause one to say “Goodness, how much he can achieve!” (because then the artist loses his meaning), but in order to give through these details a precision which creates in us a sense of certainty and security, while, at the same time, raising that sensethrough the dimension of surrealism; that is, he creates aspects of the outside world which are connected to mechanisms of our psychic hinterland. Because what, I wonder, does a conspicuous violin that twines mean? It is as if sound itself twines around its own axes. What, I wonder, do a face, a gesture, an eye or a facial caricature mean? They convey to us the sensation of a grimace that reflects the emotional state of an individual, of a persona, of a mask. (persona was a Latin term, denoting a facial mask through which inner reverberation can be heard.)
Therefore, Manuel, combining remnants from antiquity with human facial masks, with gestures, with musical instruments, with details which he enlarges and magnifies or which, at other times, he diminishes, gives us the microcosm and the Macrocosm which we carry around within us, the universe which, through the insights we have during our ruminations, we can sense we are a part of."

Manuel R. surrealist Mykonos

Manuel R. surrealist on flickr                                                                                  Folders about Manuel's work.

 Narcissus rebirth 1998 marble sculpture     Brain Gate 2007 marble sculpture     Dreamtime 2008 marble sculpture     Farmer 2002- 2008 sculpture

 Atlantis 2008 marble sculpture     The Mask 2008 marble sculpture     The Forgotten Love 2006- 2014 sculpture     Rain 2014 sculpture
 

 Red Ladies part 1 sculptures     Red Ladies part 2 surreal sculptures     Infidelity 2007 oil painting/ sculpture     Ramona 20years after 2007 oil painting

https://theartstack.com/manuelsurrealist   Crucifixion 2007 marble sculpture    Yellow Press in Athens 2013 graffiti on panel               
Manuel R. surrealist
 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΚΟ ΤΑΣΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

[An English translation of the review follows below]

O σουρεαλιστής γλύπτης Manuel (Εμμανουήλ Ρ.) γεννήθηκε στην Αθήνα κι αυτό ήδη λέγει πολλά για έναν άνθρωπο που φέρει από γεννησιμιού του όπως αποδεικνύεται σήμερα στην τέχνη του, το έμφυτο στοιχείο της αναζήτησης, της έκφρασης στην γλυπτική. Τελείωσε τις σπουδές του στην Ελλάδα και σχεδόν αμέσως μετά αφιέρωσε πολύ χρόνο στα ταξίδια και ήρθε σε επαφή με πολλές κουλτούρες. Από πολύ μικρός έδειξε την καλλιτεχνική του φύση ζωγραφίζοντας, παίζοντας μουσική και κυρίως λαξεύοντας την πέτρα. Η γλυπτική είναι η μεγάλη του αγάπη, είναι η διέξοδος του ανήσυχου του πνεύματος, είναι ο τρόπος να εκφράσει τα βαθύτερα του συναισθήματα και προβληματισμούς με ένα δικό του συνδυασμό φαντασίας και εκτέλεσης. Γνήσιος Έλληνας παραμένει λάτρης των αρχαίων γλυπτών, σέβεται τις παραδόσεις και τις παρακαταθήκες και μένει πιστός υπηρέτης της τέχνης του δαμάζοντας καθημερινά το σκληρό και μοναδικό υλικό, το μάρμαρο. Από τις ιδιαιτερότητες των γλυπτών του Manuel είναι το χρώμα, που στην αρχαιότητα ήταν συστατικό στοιχείο της γλυπτικής ,αλλά και η τεχνική και η θεματολογία του, όπως εμφανίζεται στα γλυπτά χώρου και τοίχου. Έργα του φιλοξενούνται σε ιδιωτικές συλλογές σε όλο τον κόσμο, κυρίως στην Αμερική, σε δημόσια κτίρια και στην μόνιμη έκθεση του στην Μύκονο (House of Art Manuel). Παρά την μελέτη των αρχαίων και σύγχρονων μεγάλων γλυπτών, ο ίδιος δεν κρύβει τον θαυμασμό του για τον Salvador Dali, κι αυτό επειδή τόσο στην θεματολογία του όσο και στο βαθμό της δυσκολίας της δημιουργίας είναι εμφανής η επίδραση του μεγάλου Ισπανού καλλιτέχνη.”

[Ακολουθεί Αγγλική μετάφραση]

BY MR TASSOS GEORGIOU, WRITER

The surrealist sculptor Manuel (originally Emmanouel R.) was born in Athens and that means a lot or someone, who carries from his birth, as one can see now in his art the inherent, element of pursuit of his expression in sculpture. He graduated in Greece and almost immediately afterwards devoted much of his time to travel coming this way in contact and acquaintance with different cultures. Since childhood he proved his artistic nature in painting, in music and mainly in sculpting in stone. Sculpture is his great love, it is the outlet of his restless mind, it is the way to express his deepest feelings and thoughts in his own combination of imagination and result. True-born Greek Manuel’s sculpture is colour, and colour was in ancient times basic component of sculpture, but also his technique and his themes, as one can see in his works for open space or for placing them on wall. Many of his works belong to private collections all over the word, mainly in the USA others are exposed in public buildings and at a permanent exhibition on the island of Mykonos. In spite of his study of ancient and modern great sculptors Manuel himself does not deny his admiration for Salvador Dali and many critics call him contemporary Dali because in his themes and many difficulty they obvious the influence of the great Spanish artist.

Mr Tassos Georgiou is eminent writer in Cyprus, Greece.                                                                                                                      Photographies by  Themis Iakovakis

Manuel R. surrealist at work- Mykonos

A Touch of Art Manuel (Manuel R. surrealist)
Narcissus' rebirth 1998-2015 sculpture


Narcissus rebirth 1998-2015 surreal marble sculpture

surreal marble sculpture d.120x70x6cm

Narcissus rebirth 1998-2008 sculpture        
Narcissus rebirth 1998-2008 sculpture        
Narcissus' rebirth 1998-2008 sculpture        
Narcissus rebirth 1998-2015 sculpture          
Narcissus rebirth 1998-2008 sculpture          
Narcissus rebirth 1998-2008 marble sculpture

surreal marble/ glass sculpture d.100x75x6cm

 Narcissus rebirth2 1998-2015 surreal marble/glass sculpture     
Narcissus rebirth2 1998-2015 surreal marble/glass sculpture     
Narcissus rebirth2 1998-2015 surreal marble/glass sculpture     
Narcissus rebirth2 1998-2015 surreal marble/glass sculpture
                                    #sculptsurrealism 
Manuel R. on Pictify.saatchigallery

Glass Casting 2015 mixed media                         “The speechless scream 2015” surreal stone sculpture                   Fate 2005 surreal marble sculpture
glass sculpture d. 40x30x5cm                           surreal stone sculpture d. 38x28x16cm                 marble sculpture d. 120x90x15cm

http://manuelsurrealist.blogspot.gr/ 
http://www.photosnack.com/manuelrsurrealist/
 
https://vimeo.com/manuelmykonos 
Linkedin 
tumblr.
 
Behance 
Art Pal 
http://vk.com/manuelmykonos 
http://manuelmykonos.deviantart.com/ 
 
http://www.joinarte.gr/profile/671-manuel 
http://fineartamerica.com/profiles/manuel-surrealist.html
  
  
The Eye of selfie 2015
stone- glass sculpture d. 45x60x15cm 

Manuel R. surrealist Mykonos

Υποσελίδες (1): Myconian Pelican
Comments