1. Securitate și protecția muncii

SECURITATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII ÎN LABORATORUL DE INFORMATICĂ

Pentru siguranța ta, a colegilor tăi și a echipamentelor din laborator trebuie respectate următoarele reguli în laboratorul de informatică: 

1. Accesul elevilor și a altor persoane în laboratorul de informatică se va face după instruirea acestora conform normelor de protecție și securitate a muncii. 

2. Accesul și activitatea în laborator se vor desfășura numai sub supravegherea profesorului.

3. La începutul fiecărei ore de laborator elevii vor verifica starea calculatoarelor, monitoarelor și perifericelor (tastatură, mouse, scanner, imprimante etc.), aducând la cunoștința profesorului eventualele schimbări, lipsuri sau defecțiuni.

4. Este interzisă introducerea cardurilor, memory stick-urilor, sau CD/DVD-urilor (care nu aparțin laboratorului) în unitate fără avizul profesorului.
5. Este interzis consumul de alimente și lichide în laborator.

6. Elevii nu au voie să instaleze, dezinstaleze, copieze sau șterge programe/directoare/fișiere decât cu aprobarea profesorului.

7. Este interzisă demontarea echipamentelor fără aprobarea și supravegherea profesorului.

8. Singurele activități permise sunt cele indicate/aprobate de cadrul didactic prezent.

9. La plecarea din laborator se opresc calculatoarele și se aranjează scaunele.Comments