4. Aspecte legislativeCopyright-ul (drepturile de autor) este modalitatea legală de protejare a lucrărilor literare, ştiinţifice, artistice sau de orice alt fel, publicate sau nepublicate, cu condiţia ca aceste lucrări să aibă o formă tangibilă (adică se pot vedea, auzi sau atinge).
Dacă este vorba de o simfonie, un poem sau o pagina de cod HTML, o aplicaţie software proprie, tipărite pe hârtie, înregistrate pe casetă audio sau pe hard disk, atunci pot fi protejate de copyright. Deschizând un fişier de tip text, audio, video, etc., creat de o anume persoană, acesta conţine în Properties data la care a fost creat acel document. 
Orice copiere ulterioară sau descărcare de pe Internet a documentelor reprezintă o încălcare a drepturilor de copyright, pentru că data la care se realizează aceste operaţii este ulterioara datei creării documentelor. Dacă nu se consideră suficientă această modalitate de datare a momentului creării documentelor proprii, se poate trimite o scrisoare prin poştă la propria adresă, conţinând documentele în forma lor tangibilă, scrisoare care nu va mai fi deschisă. Astfel, se stabileşte în timp, în mod indubitabil, momentul creării propriilor documente. Copyrightul este aplicat la distribuirea materialelor pe CD, dischetă.

Shareware - sunt acele aplicaţii sau programe pe care le puteţi achiziţiona direct de la persoana care le-a creat, persoană ce doreşte distribuirea acestor programe fără intermediar. De cele mai multe ori distribuirea este gratuita pt o perioada de proba sau cu o taxă minimă. Programele se pot copia şi transmite altor utilizatori insa autorul isi pastreaza dreptul de autor.

Freeware - programe protejate de dreptul de autor (copyright) care pot fi totuşi difuzate gratis de către autor, care îşi păstrează drepturile de autor. Aşadar, programele pot fi folosite, dar nu pot fi vândute fără acordul autorului.

Licenţele - sunt programele achiziţionate de la persoanele care le produc şi pentru care se plăteşte un drept de folosire. Acest drept este valabil doar pentru un singur calculator, dar dacă se doreşte instalarea programului pe mai multe calculatoare, va trebui achiziţionată o licenţă specială ce va permite instalarea programului pe mai multe calculatoare. Licenţa acordă dreptul de folosire a programului respectiv şi nu drept de comercializare sau distribuţie.


Aplicație practică: 
Realizați o prezentare cu titlul  Pirateria informatică cu ajutorul aplicației Google Drive cu următoarea structură:
Distribuiți prezentarea Public pe web
După ce ați finalizat prezentarea inserați documentul pe site-ul vostru la secțiunea Multimedia

Slide 1: Titlul prezentării: PIRATERIA INFORMATICĂ
              Subtitlu: Autor: Nume Prenumele, Nume profesor îndrumător: Adriana ILIOASA
              O imagine de fundal adecvată

Slide 2: Titlu: Copyright
              Conținut: definirea termenului Copyright pentru domeniul informaticii
              Una sau mai multe imagini
 adecvate

Slide 3: Titlu: Shareware
              Conținut: definirea termenului , 2 exemple de software shareware, 2 imagini cu siglele acestor software


Slide 4: Titlu Freeware
              Conținut: definirea termenului , 2 exemple de software freeware, 2 imagini cu siglele acestor software


Slide 5: Titlu Software cu licenţă
              Conținut: definirea termenului , 2 exemple de software cu licență, 2 imagini cu siglele acestor software


Slide 6: Titlu: Pirateria software
              Conținut: 3 argumente pro
              3 argumente contra
              o imagine adecvată temei

Slide 7: Titlu: Bibliografie
              Conținut: Numele și adresele site-urilor de pe care v-ați documentat sau de unde ați luat imagini


Comments