L1 Crearea unei scene

Elementele de bază ale Alice 

Editorul de scene are 3 componente:
    1. Camera View - afișează scena în timp ce este construită
- controlul camerei - setează punctulde vedere inițial al camerei pentru a vedea cel mai bun efect în animație
- meniul Camera View
- arbore obiect (this ... ) - afișează toate obiectele aflate în prezent în scenă
- butonul Run - deschide fereastra de rulare și pornește animația
- butonul Editare cod (Edit code) - comută în fereastra Editare cod pentru crearea coduluid e animație
    2. Panoul de proprietăți - oferă instrumente pentru manipularea obiectelor din scenă pe măsură ce le creați
    3. Galerie - conține colecții de modele 3D care pot fi utilizate pentru a construi o scenă


• Comutarea între editori
Setup scene/Edit code

• Salvarea unei lumi
File/Save as...


Manipularea obiectelor

Adăugarea unui obiect

• Alinierea obiectelor

Manipularea vizualizării scenelor

Utilizarea comenzilor camerei

• Schimbarea vizualizării camerei
Alice are o singură cameră într-o scenă. Un marker de cameră este un obiect invizibil din lumea dvs. care salvează poziția și orientarea camerei utilizate pentru a crea mai multe vizualizări ale camerei, pentru a schimba vizualizările camerei în program și pentru a crea mișcări ale camerei animate.
Comments