Geschiedenis

Tennis in Mantgum van 1932 tot nu

Het pad van de tennisclub is niet altijd over rozen gegaan. Het viel niet altijd mee, in het vroeger kleine Mantgum, om met een gering aantal leden een nogal dure sport als tennis staande te houden. De perikelen rond de baan en het onderhoud ervan dreigden wel eens een struikelblok te worden.

De (her-)oprichting in 1932

In de vergadering van 2 April 1933 krijgt de tennisclub de naam “Mantgumer Lawn Tennis Club”, afgekort tot M.T.C.
1933: De club telt een totaal van 29 leden. De contributie voor aspirant-leden (12-16 jaar) wordt dit jaar bepaald op ƒ 2,50
1942:
Er wordt besloten het spelen wat in te perken ivm de door oorlogstoestand ontstane schaarste aan ballen. Er wordt dan ook bepaald dat degene die een bal over slaat, zelf dient te zorgen dat deze terug komt.
1943:
Er worden geen wedstrijden gehouden ivm de ballenschaarste. Ook wordt besloten geen introducees of vakantieleden meer toe te laten.
1946: De kontributie werd verhoogd van ƒ5 naar ƒ10.
1947: Er wordt voor het eerst competitie gespeeld. Franeker, Drachten en Mantgum doen hieraan mee.

De ingebruikname van de nieuwe baan in 1951

1951: Er worden drie mogelijkheden besproken voor de vervanging van de baan:

  • Een nieuwe rubberprocedure
  • Aanleg van een nieuwe gravelbaan
  • Opknappen & overteren

Er wordt uiteindelijk gekozen een nieuwe gravelbaan aan te leggen. Om dit te kunnen bekostigen komt er een verhoging van de contributie en wordt er van de leden een garantie gevraagd voor 5 jaren contributie. Deze voorstellen worden aangenomen. Zaterdag 19 Mei 1951 heeft de opening van de nieuwe gravelbaan plaatsgevonden. (hiervoor lag er een asfaltbaan)
1963: Het ledenaantal is gestegen naar 32.
1974: In café Hartmans werd besloten contact te zoeken met clubs in Leeuwarden om de mogelijkheden voor een indoor-competitie te onderzoeken.

Het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid in 1978

Bij de verkoop van de boerderij aan dhr. Bottema in 1960 werd de tennisbaan uitdrukkelijk van de verkoop uitgesloten, zodat dhr. V.d. Hem eigenaar bleef. Op 2 Maart 1978 werd de MTC notarieel geregistreerd voor het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid, door notaris v.d. Hem te Jorwerd.

De aankoop van de baan in 1979

1979: In dit jaar valt het besluit tot aankoop van de tennisbaan, dat ingrijpende financiële consequenties met zich meebrengt.

1982: 50 Jarig bestaan van de Tennisclub

1982: De Mantgumer Tennis Club bestaat 50 jaar. De Club heeft het 50 jaar met één baan gedaan. Het verlanglijstje voor het 50 jarig bestaan van de club was daarom een tweede baan erbij. Het tennis is populair. De club heeft in 1982 ongeveer 100 leden. Hierdoor is de accommodatie achter de kerk niet meer toereikend. Er wordt door het gebrek aan ruimte een ledenstop ingevoerd en er wordt gestopt met reclame maken voor de club.

Verhuizing van de Tennisclub naar MFC de Wjukken

1999: MTC verhuist met haar hele hebben en houden naar het sportveld achter Multifunctioneel Centrum “De Wjukken”. Alle sportverenigingen komen in dit nieuwe dorpshuis samen onder één dak. De tennisclub laat twee nieuwe gravelbanen aanleggen en een inslagbaan.

Comments