Manoel Bonabal

 

… Caese o negro sobre o branco

 

un poema que caia

caese, sí

a chuvia na chuvia

algo así como un poema da

nada da chuvia

a choiva

 

a chuvia, a yshuvia…

 

(Teo)

 

"PINGAS II" quince variacións dunha escultura.
 
 
VER OBRA ESCULTURA                                      
VER BOCETOS (ACUARELA)                               
 
  
 
Galería Coleccionan    (Trav. del Orzán, s/n A CORUÑA)