Wat hebben de mannen van '53 gemeen met de rijkste man ter wereld

Wat hebben de sultan van Brunai ( = de rijkste man ter wereld), Guy Verhofstadt en Jean-Marie Pfaff gemeen met elkaar?  Wanneer zag het tijdschrift “Playboy” zijn eerste editie verschijnen?   Welke mannenvereniging mag Carl Devlies, schepen van financiën en soms ook al eens waarnemend burgemeester van Leuven onder zijn leden tellen?

Wel dames en heren, mag ik jullie voorstellen  : “De Mannen van 1953” !!!

Dat zij van aanpakken weten hoeft geen betoog.  Zij werden nl. al vanaf 1991 in contact gebracht met het verenigingsleven “Mannen van het Jaar” dankzij hun toekomstige peters “De Mannen van 1943” die hen uitnodigden op hun jaarlijkse dansavond.  Je bent geboren in 1953?  Dan betekende dit : gratis toegang!!!  Het is maar hoe je het aanpakt hé.

Wil je meer weten ?  Hier enkele details over het ontstaan en  het reilen en zeilen van de “Mannen van 1953”.

 

Zoals zoveel andere belangrijke beslissingen tussen pot en pint genomen worden, zo ook kwamen op 14 februari 1992 enkele mannen samen in café “Tempo” om voorbereidingen te treffen met de bedoeling dit nieuwe jaartal te stichten.  Daartoe werden er 1240 brieven verstuurd naar kandidaat-leden met een uitnodiging erin voor de “Stichtingsvergadering”die plaats had op 12 juni 1992 in café “Biekorf” te Kessel-Lo.  30 personen vonden dit initiatief meer dan waardevol en kwamen naar de vergadering.  Zoals gebruikelijk werd er een voorlopig bestuur verkozen en iedereen wist zich voldaan en tevreden huiswaarts keren na een smakelijke pint en een knapperig hapje, aangeboden door hun “peters”. In juli wordt Fons Segers de officiële vaandrig.  Het eerste bestuur ziet er dan als volgt uit :

Voorzitter : Maes Chr., notaris

O. voorzitter : Stouthuyzen A.

Secretaris : Robben L.

Kassier : Wijnhoven L.

Feestleiders : Vanobbergen W. en Pappaert Y.

Vaandrig : Segers A.

 

Alle begin is moeilijk, zo ook onze eerste maanden van bestaan.  Zoals gebruikelijk werd er geopteerd een sticker met ons embleem te ontwerpen en te (laten) vervaardigen.  Tot daar geen probleem maar eenmaal de rekening gepresenteerd bleken wij helemaal niet kredietwaardig te zijn en kregen we, gelukkig maar, uitstel van betaling.  De verkoop van onze stickers was dus feitelijk een actie op leven of dood.  Maar onze noeste inspanningen werden dan ook beloond.  Wij konden onze schuld betalen en hadden zelfs nog extra om sweaters aan te kopen !

Vanaf oktober neemt Patrick Dumont de taak van secretaris over van Luc Robben.

 

April 1993, onze peters nemen ons mee naar de motocross “Paastrofee” in Egenhoven.  Echter niet om het spektakel te gaan bekijken maar om de stiel van drankstand-uitbater te leren.  De manier, voor ons althans, om via zo’n evenement en een pak niet te onderschatten inspanningen het o zo nodige geld in ’t laatje te brengen.  Dank u wel peters.

In mei doen we de traditie alle eer aan.  Voor de pui van het stadhuis van Leuven worden gratis milieuboxen aangeboden aan de bevolking.  De stad zou, zogezegd, de verdeling niet kunnen verzorgen.  Wij gaven dan ook met gulle hand aan de geïnteresseerden een kartonnen doos !  Is toch ook een milieubox, niet soms?  Onze stunt was geslaagd !

Op 12 juli worden we, door onze peters, boven de doopvont gehouden.  Of er getuigen waren?  Wees maar gerust.  Zo’n 134 genodigden van het “Blok van 3” waren present op deze zeer geslaagde avond in feestzaal “Ons Huis”, Goudsbloemstraat.  Onze peters waren wel erg origineel in hun doopgebeden.  Hier twee van die pareltjes :


 

Onze Vader die in alle café’s en herbergen zijt

Geheiligd zij Uwen Pils en Uw genever

U toekome de vriendschap van alle mannen en

Geef jullie heden Uw dagelijks pintje

En vergeef ons Uw schulden die jullie in de herbergen hebben staan

Gelijk zij ook de bazen vergeven die hen slechte drank getapt hebben

En leidt hen niet in de “kabardouchkes’ of … toch niet alleen

Maar verlos hen altijd van ledige pinten

Amen

 

Wees gegroet, Heilige Stella, gebenedijd zijt gij

Boven alle andere dranken en gebenedijd is de vrucht der stokers

De cognac en de Poire arme dronkaards

Bidt voor hen opdat zij een grote pint voor 35,-fr. Zouden bekomen

In de naam van het Verbond, de Vriendschap, de Stella en de wittekes

Amen

 

De meest sportieven onder ons, Christian Maes en Michel Meulemans, winnen in juni het tennistornooi georganiseerd door de “Mannen van ‘49” op de terreinen van “De Mol”.

 

In augustus nemen wij, als aantredend jaartal en samen met onze peters, traditioneel deel aan “MarktRock”

 

September !  Onze eerste officiële deelname als volwaardig jaartal aan de Festivalstoet.  Of de toeschouwers ons hebben opgemerkt ?  Wel, met de enige echte “Herbie”, je weet wel die VW-kever met het nummer 53 van de Walt Disney films, op de kop van het blok moet je wel opvallen!  En naast ons kostuum kon je ook al niet kijken.  Wij, allemaal, zo fier als een gieter in onze bordeauxkleurige vest, zwarte broek, wit hemd en een zéér kleurige das.  Later zullen we deze das trouwens nog eens omruilen met een wit/rood gestreept exemplaar.

In december neemt Jozef Struyven de taak van secretaris over van Patrick Dumont.

En daarmee zit ons eerste levensjaar er bijna op.  Het mag gezegd : wij mogen er wezen, een toffe groep, toffe vrienden onder elkaar!

 

Het embleem van ons jaartal is van de hand(en) van onze leden Yvan Pappaert en Willy Vanobbergen.  Het is een ontwerp gebaseerd op de openingstelling van de grenzen van de Europese Unie in 1993, het jaar van de stichting van de vriendenkring.  De Leuvense kleuren werden een onderdeel van deze symboliek.  Het geheel is omgeven door de tekst : LEUVEN, Vriendenkring Mannen van 1953.  De officiële omschrijving van dit embleem luidt als volgt : “Een wapperende vlag, symbolische voorstelling van een continue beweging, wat duidt op het niet te stuiten dynamisme en de steeds nieuwe ideeën binnen de groep.  Een kleine subvereniging in een klein land.  Land in het Groot-Europa, waarin toch – en niet zonder fierheid – de rood-witte kleuren van onze stad Leuven primeren.”

Dit embleem wordt toegevoegd op de vlag van het “Blok van 3”.

In 1998, we bestaan dan net 5 jaar, lukt het ons dankzij ons erelid E. Deroost, een vlag van ons jaartal te bekomen.  Op deze vlag worden de elementen van ons embleem overgenomen.  Wij zijn dan de eersten binnen het “Blok van 3” met een eigen jaartalvlag die op 5 september in de St. Pieterskerk wordt gewijd en zijn eerste buitenluchtwandeling maakt als we naar het stadspark gaan voor de viering van de “Mannen van 1948”.

 

We zijn gestart in café “Biekorf” en dus lag het voor de hand dat de uitbaatster ervan, Viviane Pierco, onze eerste marraine werd.  Wanneer een weinig later in 1993 de zaak werd overgelaten verkoos zij er echter voor verder af te zien van haar opdracht.  Wij kozen voor café “Ons Huis” als onze nieuwe thuisbasis terwijl Renée Devroey, uitbaatster van dit café, onze nieuwe marraine werd en dit ook bleef tot in 2005.  Ons vergaderlokaal verhuisden we ondertussen mee met onze marraine wanneer zij café “Tempo” overnam.  In 2006 mogen we onze nieuwe marraine voorstellen O. Bavin.  Zij werd met open armen ontvangen op haar eerste vergadering met “haar” mannen in april 2006.

 

Origineel konden we ook zijn in het organiseren van onze “dansavonden”.  Beetje bij beetje bleek de gebruikelijke formule niet meer aan te slaan en dienden we dus naar wat nieuws te zoeken.  En wie zoekt … die vindt !  Wij tekenen november 1999. Het werd geen “Bal” of “Dansavond” meer maar wij spraken nog maar alleen van onze “Retrofuif”.  De gedraaide muziek uit de jaren ‘70 en ’80 wisten menig persoon te verleiden en onze opzet bleek één groot, onverwacht, succes.  De trend was gezet!

Nu we het toch over muziek hebben, nog een wetenswaardigheidje.  Onze fanfare !!!  Elk jaar tijdens de festivalstoet doorheen de stad Leuven stapt een muziekkorps of fanfare mee.  Animo verzekerd, tenminste … je moet wel een fanfare vinden.  En daar wringt nu net het schoentje al van in ons prille bestaan.   Begin 1994 hadden we nog geen fanfare gevonden want de fanfare die steeds met 1943 optrad wou niet meer komen.  Het werd zoeken en zoeken en zoeken … maar geen fanfare te vinden die ons zou kunnen helpen.  Het zou een uitstap worden zonder fanfare!  Een unicum binnen het “Blok van 3”!  Maar de aanhouder wint, zo ook voor ons.  Het is ons gelukt, net voor de festivalstoet krijgen we contact met de “Koninklijke Fanfare De Verenigde Vrienden” uit Wolfsdonk.  September 1994 treden zij op met zo maar eventjes 50 muzikanten, majoretten en een drumband.  Sindsdien treden zij jaarlijks op voor ons jaartal.  En daar ontstaat dan een vaste band.  Zij komen naar ons maar wij gaan ook naar hun georganiseerde activiteiten.

Onze Festivalstoet was ook nooit een copie van de vorige.  Steeds werd er wel wat geschroefd aan de optredens.  Zo bijvoorbeeld in 1996.  Ons lid L. Engelen wist via, via, te verkrijgen dat er een 20-tal corvetten zouden meerijden in de stoet.  En of dat is opgevallen?  Stel je voor zowel oudere als meer recente Corvetten en Firebirds samen in één stoet doorheen de stad Leuven.  Dat zie je niet elke dag !

Wat je ook niet elke dag ziet zijn de “Mannen van 1953” uitgedost als middeleeuwse kruisboogschutters.  Nochtans op 31 mei 1998 kon je ons komen bewonderen tijdens de praalstoet “De Blijde Inkomst van Karel de Stoute in Leuven in 1467”.  Op het einde van  ditzelfde jaar zie je ons ook op de revue “Leivense Good Old Days” in de leuvense stadsschouwburg met twee optredens : “De nonnekens” en “Hoge hoeden”.

 

Dat we geen zittend gat hadden bewijst onze goedgevulde agenda.  Je moet natuurlijk ook maar weer het geluk hebben iemand in de gelederen te hebben met heel wat organisatietalent.

W. Derzelle is zo iemand.  Mede dankzij hem wisten we volgende steden te bezoeken : Hasselt, Bokrijk, Raversijde, Euro-Space te Redu en Belgacom Center te Lessive, Planckendael en Mechelen, Koolmijnen te Blègny, Brugge, Durbuy,

Wij waren ook het eerste jaartal dat als reisdoel een leuvense zusterstad uitkozen.  Onze voorzitter Michel Meulemans, die de voorzitterssjaal overnam van C. Maes in februari 1995 had dit lumineus idee.  In mei 1996 werden we in de grote zittingszaal van het stadhuis van Lûdenscheid (verzusterd in 1987) ontvangen door burgemeester Lisa Seuster.  Wij overhandigden Leuvense chocolade en het embleem van de Mannen van 1953.  Verder bezochten we nog Oosterhout, Idar-Oberstein (op zoek naar edelstenen), Koningswinter en Bad-Homburg.  En nu we toch op stap zijn, onze “actieve periode” werd afgesloten met een reis, de zogenaamde “Abrahamreis” naar … Cuba.  We vertrokken op 30 april 2003 vanop Zaventem om terug te keren op 11 mei.  Hoeft het gezegd dat dit een ècht onvergetelijke reis is geweest?

 

Wij mogen gerust stellen dat ook wij het hart op de juiste plaats hebben.  Onze sociale inzet ging naar het instituut “Woudlucht”.  Een school voor Bijzonder Onderwijs.  Onze bijdrage werd geconcretiseerd in onze medewerking aan de toneelopvoering in 1997 van het toneelstuk “Olijfje en haar moordenaars”.

 

We blijven bezig hoor.  Actief werken aan de werking op “Blokniveau”, het onderhouden van de banden met hun peters, groot-peters en overgroot-peters.  Tijdens onze actieve periode organiseerden we nog enkele gastronomische weekends, bowlingavonden, barbecue’s, …

 

Op de dag van heden tellen wij nog 15 leden en komen we nog steeds samen elke tweede vrijdag van de maand in café “Tempo”.  In de maand februari zijn we allen present op onze “statutaire vergadering”.  Het huidige bestuur ziet er als volgt uit :

Marraine : O. Bavin, H. Consciencestraat 13, Leuven

Erevoorzitter : Christian Maes, Maria-Theresiastraat 107, Leuven

Voorzitter : Michel Meulemans, Kerspelstraat 42, Heverlee

O/voorzitter : Patrick Dumont, Nieuwstraat 42a, Kessel-Lo

Secretaris : Joseph Struyven, Pachthofstraat 34, Tervuren

Kassier : Luc Wijnhoven, E. Mathieustraat 18, Leuven

Activiteitencoördinator : Willy Derzelle, Lobbensestraat 79, Zichem

Vaandrig : Alfons Segers, Oudenbos 149a, Rillaar

 

Comments