Onze Abrahamdag

Onze Abrahamdag

 

Leuven kent al meer dan honderd jaar een
"Abrahamdag". Deze dag wordt de "Festivaldag"
genoemd. De beleving van de dag en met name
de wijze waarop de Abrahammen naar deze dag
toeleven verschilt enorm met de Abrahamdag in
Oosterhout.

 

Kort gezegd komt het er op neer dat de mannen
van een jaar, dat zijn dus mannen die in één en
hetzelfde jaar geboren zijn, voor het eerst
samenkomen in het jaar dat ze 40 worden. Dit is
het stichtingsjaar. Eenieder die wil kan lid worden.
Gedurende tien jaar vormen de mannen een
Vriendenkring door actief invulling te geven aan
het lidmaatschap van de vriendenkring. Dit
houdt ondermeer in dat men allerlei activiteiten
ontplooit ter vermaak van de gemeenschap en
eigen vermaak, waarvan de opbrengsten
in de regel aan het goede doel worden geschonken.

Deelnemers aan de Oosterhoutse Abrahamdag
kunnen deelnemen aan de Festivaldag in Leuven.

Het programma staat hieronder. Verder staan de
mannen van de Vriendenkring van het jaar 1953.
Weer verder staat het bondsbestuur
(overkoepelend orgaan van alle actieve en niet actieve jaartallen).

 

 

 

Zondag 14 september 2003 : Festivaldag
08.00 uur
Gezamenlijk ontbijt Blok 3, voor genodigden uit Oosterhout en
andere jaartallen.

09.00 uur
De "Mannen van '53" zetten "Fonske" opnieuw in kostuum.

09.55 uur
Intrede van '53 in de St. Pieterskerk .

10.00 uur
Feestelijke eucharistieviering, opgeluisterd door de Koninklijke
fanfare "De Verenigde Vrienden" uit Wolfsdonk, het zangkoor
"Cantate Domino" uit Vissenaken.
Celebrant : Z.E.H. Deken Jan Wuyts.

11.00 uur
In stoet via de Grote Markt en "Fonske" naar de stadsschouwburg.

11.15 uur
Academische zitting in de stadsschouwburg.

12.00 uur
Receptie aangeboden door het stadsbestuur in de foyer van de
stadsschouwburg.

15.30 uur
Vorming van de festivalstoet.

16.00 uur
Start van de festivalstoet met volgend traject :
Rijschoolstraat - VitalDecosterstraat - Diestsestraat -
Tiensevest - Martelarenplein - Bondgenotenlaan - Fochplein -
Grote Markt - Mathieu de Layensplein.

17.30 uur
Optreden fanfare "De Verenigde Vrienden" voor de pui van het
stadhuis.

18.00 uur
Taptoe doorheen de stad door de verschillende jaartallen.

19.00 uur
Gezellig samenzijn, met muziek en dans, in de "Salons
Georges" voor alle jaartallen."

 

 
 
De festivaldag waar we als "Abrahams" gevierd worden.

 

Hier is de link naar de Abrahamviering in Oosterhout.

Comments