Методично - бібліографічна діяльність

Методична діяльність

Методична діяльність Маньківської ЦБС спрямована на підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, підтримку професійного рівня, що є необхідним для забезпечення ефективної діяльності бібліотек. В методичній роботі надається перевага аналізу статистичних інформаційних документів, підготовці узагальнюючих матеріалів, розробці методичних рекомендацій, підготовці та наданню методичних порад, консультацій, практикумів.

Для навчання бібліотечних працівників працює школа молодого бібліотекаря, заняття в якій проводяться індивідуально і по групах. Проблемні питання бібліотечної роботи обговорюються в школі ділового спілкування. Для працівників бібліотек постійно поповнюються новими матеріалами тематичні полиці "На допомогу бібліотечному працівнику", "З досвіду роботи бібліотек Маньківської ЦБС"

З метою підвищення фахового рівня працівників бібліотек проводяться семінарські заняття.

Протягом року проводяться виїзди в сільські бібліотеки з метою обстеження роботи бібліотек та надання методичної і практичної допомоги на місцях.

Методист Шинкаренко Т.В.

Бібліографічна діяльність

Бібліограф займається організацією та редагуванням довідково-бібліографічного апарату, до якого входять фонд довідкових і бібліографічних видань, система каталогів і картотек. Переглядає і аналітично розписує періодичні видання, які надходять до бібліотеки, веде систематичну картотеку статей, краєзнавчу картотеку та ряд допоміжних картотек.

Бібліограф проводить:

- довідково-бібліографічне та                                інформаційне обслуговування користувачів;

- допомагає при користуванні каталогами та картотеками;

- по замовленню користувачів підбирає, літературу для написання рефератів, курсових робіт, повідомлень з предметів шкільної програми;

- рекламує періодичні, довідкові та інші видання за допомогою повідомлень, бібліографічних оглядів.

- допомагає скласти бібліографічний опис творів друку або список літератури до курсових, дипломних робіт та рефератів.

- виконує усні та письмові бібліографічні довідки.

До послуг користувачів районної бібліотеки відноситься: систематична картотека статей, краєзнавча картотека, зведена картотека періодичних видань, публічний центр регіональної інформації "Влада. Бібліотека. Населення."

Використовуючи мережу Інтернет надаються послуги інформаційного змісту.

Провідний бібліограф Широкопояс О.І.