M-MUSIC


ALANKAR

.

1. SA RE GA MA PA DHA NI SA

.

SA NI DHA PA MA GA RE SA

. .

2. SA SA RE RE GA GA MA MA PA PA DHA DHA NI NI SA SA

. .

SA SA NI NI DHA DHA PA PA MA MA GA GA RE RE SA SA

.

3. SA RE GA - RE GA MA - GA MA PA - MA PA DHA - PA DHA NI - DHA NI SA -

.

SA NI DHA - NI DHA PA - DHA PA MA - PA MA GA - MA GA RE - GA RE SA -

.

4. SA RE GA MA RE GA MA PA GA MA PA DHA MA PA DHA NI PA DHA NI SA

.

SA NI DHA PA NI DHA PA MA DHA PA MA GA PA MA GA RE MA GA RE SA

5. SA RE SA RE GA - RE GA RE GA MA - GA MA GA MA PA - MA PA MA PA DHA -

.

PA DHA PA DHA NI - DHA NI DHA NI SA -

. .

SA NI SA NI DHA - NI DHA NI DHA PA - DHA PA DHA PA MA - PA MA PA MA GA -

MA GA MA GA RE - GA RE GA RE SA -

6. SA RE GA SA RE GA MA RE GA MA RE GA MA PA GA MA PA GA MA PA DHA

.

MA PA DHA MA PA DHA NI PA DHA NI PA DHA NI SA

. .

SA NI DHA SA NI DHA PA NI DHA PA NI DHA PA MA DHA PA MA DHA PA MA GA

PA MA GA PA MA GA RE MA GA RE MA GA RE SA

.

7. SA GA - RE MA - GA PA - MA DHA - PA NI - DHA SA -

.

SA DHA - NI PA - DHA MA - PA GA - MA RE - GA SA -

 

 

http://www.mankind0foundation.com – Learn Indian Music

 

ALANKAR CONTINUED :

.

8. SA MA - RE PA - GA DHA - MA NI - PA SA -

.

SA PA - NI MA - DHA GA - PA RE - MA SA -

 

9. SA -

SA RE SA -

SA RE GA RE SA -

SA RE GA MA GA RE SA -

SA RE GA MA PA MA GA RE SA -

SA RE GA MA PA DHA PA MA GA RE SA -

SA RE GA MA PA DHA NI DHA PA MA GA RE SA -

.

SA RE GA MA PA DHA NI SA NI DHA PA MA GA RE SA -

.

10. SA -

. .

SA NI SA -

. .

SA NI DHA NI SA -

. .

SA NI DHA PA DHA NI SA -

. .

SA NI DHA PA MA PA DHA NI SA -

. .

SA NI DHA PA MA GA MA PA DHA NI SA -

. .

SA NI DHA PA MA GA RE GA MA PA DHA NI SA -

. .

SA NI DHA PA MA GA RE SA RE GA MA PA DHA NI SA -

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mankind0foundation.com – Learn Indian Music

 

RAAG : YAMAN - KALYAN

| . . |

AROH - AVROH : S R G M P D N S | S N D P M G R S

| | . |

PAKAD : N R, G R S, P M G R S , M D N S, N D P, P M G R, N R S

. .

VADI ( MAIN SWAR ) : G SAMVADI ( NEXT MAIN SWAR ) : N

TIME OF SINGING : FIRST PERIOD OF NIGHT

ALAP :

| | |

1. N R G, R S ~, N R G M G ~, G M P ~, M G ~, R G R S ~

. .

| | |

2. N R S ~, S N D P ~, M D N R G ~, G M G ~, P M G R S ~

. . . . . . .

| | | . . |

3. N R G M P ~, M D N D P ~, M D N S ~, S N D P ~, N D P ~, M G ~, R G ~, R S ~

.

| . . . . | .

4. G M D N S ~, N R S ~, S N D P, M D N S

| . . . . . . . | | . .

5. M D N R S ~ , N R G ~ R S ~ , S N D P ~ , M D N ~ , M D N R S ~

| . . . . . . . |. . . . . . . | .

6. G M D N R S ~ , N R G ~, R S ~, N R M G R G R S ~, S N D P ~, M D N S ~

SARGAM GEET :

STHAI :

| |

G ~ G R | G M P D | P M G R | G R S ~ | (X2)

X 2 0 3

| |

N R G R | G M P D | N D P M | G R S ~ | (X2) THEN G ~ G R ……..

.X 2 0 3

ANTARA :

| | . . . . . .

M G M D | N ~ S ~ | D N S R | G R S ~ | (X2)

. . . | |

G R S N | D P M P | N D P M | G R S ~ | THEN G ~ G R ……….

VOCAL – ALANKAR – Page 1

 

http://www.mankind0foundation.com – Learn Indian Music

 

GEET ( RAAG : YAMAN - KALYAN ) :

PRATHAM SUMIRAN KARO GANANAYAK, RIDHI SIDHI NAYAK AT SUKH DAYAK

MANGALMAY KO NIT SUMIRAN KAR , DOOR KARAT DUKH SIDDHI VINAYAK

STHAI :

| |

N D P P | M P G M | P ~ G R | N R S S |

.

PRA THA M SU | MI RA N KA | RO ~ GA NA | NA ~ YA K |

0 3 X 2

| . | |

MD NS ND P | M P G M | ND P G R | N R S S |

.

PRA THA M SU | MI RA N KA | RO ~ GA NA | NA ~ YA K |

0 3 X 2

| |

N R G R | G M P P | N D P M | G R S S |

.

RI DH SI DH | NA ~ YA KA | A T SU KH | DA ~ YA KA |

0 3 X 2

ANTARA :

| | . . . . . . . . .

M G M D | S S S ~ | N R G R | N R S S |

MA N GA L | MA YA KO ~ | NI T SU MI | RA N KA R |

0 3 X 2

. . . . |

G R S R | N D P P | N D P M | G R S S |

DOO ~ R KA | RA T DU KH | SI ~ DDHI VI | NA ~ YA KA |

0 3 X 2

VOCAL – ALANKAR – Page 1

 

http://www.mankind0foundation.com – Learn Indian Music

 

GEET ( RAAG : YAMAN - KALYAN ) : ( CONTINUED ) :

ALAP STHAI : AFTER - PRATHAM SUMIRAN ………..

|

1. N R G ~ | G M G ~ | G ~ R ~ | N R S ~ |

0. 3 X 2.

| |

2. G M P ~ | P D P ~ | P ~ M G | G R S ~ |

0 3 X 2

SARGAM STHAI : AFTER - PRATHAM SUMIRAN ………..

| . . | .

1. GR NR G ~ | ND MD N ~ | SN DN S ~ | PM GR S ~ |

0 . 3 X 2

| | | . . . |

2. GR G MG M | PM P DP D | ND N SN S | SN DP MG RS |

0 3 X 2

TAANE STHAI :

| | . |

1. PRA THA MA SU | MI RA NA KA | PM GM PD NS | ND PM GR S |

| . . |

2. PRA THA MA SU | MI RA NA KA | GM PD NS RS | ND PM GR S |

0 3 X 2

ALAP ANTARA : AFTER - MANGAL MAY KO …….

. . .

1. S ~ ~ ~ | N R S ~ | N D P ~ | D N S ~ |

0 3 X 2

. . . . . .

2. N R G ~ | G R S ~ | N D P ~ | D N S ~ |

0 3 X 2

SARGAM ANTARA : AFTER - MANGAL MAY KO ……..

. . . . . . | | |

GR S RS N | SN D ND P | DP M PM G | MG R GR S |

0 3 X 2

TAANE ANTARA :

. . . |

1. MAN ~ GA LA | MA YA KO ~ | DN S DN S | SN DP MG RS |

. . . |

2. MAN ~ GA LA | MA YA KO ~ | DN S GR S | SN DP MG RS |

0 3 X 2

VOCAL – ALANKAR – Page 1

 

http://www.mankind0foundation.com – Learn Indian Music

 

RAAG : BHAIRAV

.

AROH : S R G M P D N S

. - -

AVROH : S N D P M G R S

- -

PAKAD : D M R , G M P , M G R S

- - -

VAADI : D SAMVADI : R TIME OF SINGING ; MORNING

AALAP :

1. S R S - , S R G M - , P - M - , G M R - S -

- - -

2. S R S - , S N D - , D N S R - S - , G - M - , P M G R S

- . .- .- - - -

. .

3. S G M P - , G M D P - , P D N S - , S N D P , G M R S

- - - -

. . . . . .

4. P D N S , S R S - , S N D P - , D N S -

- - - -

. . . . . . . . . . . .

5. D N S - , S R S - , S R G M R S - , S N D P , D N S

- - - - - -

. . . . . . . . . . . .

6. P D N S , D N S - , S R S - , S R G M R - S - , S N D P , G M R S

- - - - - - -

SARGAM GET:

STHAI :

G M R S | N S G M | D - D P | M G R S |

- . - - -

S R S - | G M R - | G M P - | G M R S |

- - -

0 3 X 2

ANTARA :

. . . . . . . .

G M D N | S - N S | D N S R | G M R S |

- - - -

. . . . .

S R S - | N S N - | S N D P | M G R S |

- - - -

0 3 X 2

 

http://www.mankind0foundation.com – Learn Indian Music

 

RAAG BHAIRAV (CONTD.)

GEET ( SONG ) :

SHUDDH BHAAV DHAR PRABHU KO SUMIRAN

KARAHON KRIPAA PRABHU PAARVATI RAMAN

JO KOI DHYAAVE PRABHU PHAL PAAVE

ATI DUKH PAAVE MANUJ BHAJAN BIN

STHAI :

S D D DP | M P M G | R R G M | R R S S |

- - - - - - -

SHU - DDH BHAA | - V DHA R | PRA BHU KO - | SU MI RA N |

0 3 X 2

.

N S G M | P - D P | PD NS N D | M P M G |

. - - -

KA RA HON KRI | PAA - PRA BHU | PAA - R VA | TI RA MA N |

0 3 X 2

ANTARA :

. . . . . .

M - P P | D - N N | S S S S | R - S - |

- -

JO - KO I | DHYAA - VE - | PRA BHU PHA L | PAA - VE - |

0 3 X 2

.

N S D P | M P M G | R R G M | R R S S |

- - - - -

A TI DU KH | PAA - VE - | MA NU J BHA | JA N BI N |

0 3 X 2

AALAP STHAI:

S R S - | G M R - | G M P - | G M R S |

- - -

0 3 X 2

AALAP:

SG MP D - | N D P - | DD PM P - | M G R S |

- - - - -

0 3 X 2

SARGAM:

.

SG MP GM P | GM D - P | GM DN S - | G M R S |

- - -

0 3 X 2

 

 

 

 

 

http://www.mankind0foundation.com – Learn Indian Music

 

 

 

RAAG BHAIRAV (CONTD.)

TAANE STHAI:

. .

SHU - DDH BHAA | - V DHA R | SR GM PD NS | SN DP MG RS |

- - - -

0 3 X 2

. . . .

" | " | GM PD NS RS | SN DP MG RS |

- - - -

. . . . . . .

" | " | DN SR GM RS | SN DP MG RS |

- - - - -

.

" | SG M GM P | MP D PD N | SN DP MG RS |

- - - -

. . . . . . . . .

GM P MG RS | DN S SN DP | NS G MG RS | SN DP MG RS |

- - - - -

0 3 X 2

AALAP ANTARA:

. . . .

G M D - | N - S - | D N S R | S - - - |

- - -

. . . . . . . .

DN SR G - | G R S - | S N D P | GM D N S |

- - - - -

0 3 X 2

TAANE ANTARA:

. . .

JO - KO I | DHYAA - VE - | DN S DN S | SN DP MG RS |

- - - -

0 3 X 2

. . . . .

" | " | DN S SR S | SN DP MG RS |

- - - -

. . . . .

" | " | DN S GR S | SN DP MG RS |

- - - -

. . . . . .

GR S RS N | SN D ND P | DP M PM G | MG R GR S |

- - - - - - -

. .

SR G RG M | GM P MP D | PD N DN S | SN DP MG RS |

- - - - - - -

 

 

 

 

 

 

http://www.mankind0foundation.com – Learn Indian Music

 

RAAG DURGA

.

AAROH: S , R , M , P , D , S

.

AVROH: S , D , P , M , R , S

PAKAD (Mukhyang - Main Notes): D M R , M P D M R , D S

.

AALAP

1. S R S - , S R M - , P - M - , R M - R S -

2. S R S - , S D P - , P D S R M - , P - M - , D P M - , R S -

. . . . . .

3. S R M P - , M P D - , M P D S - , S D P - M D D P , M R , S R S -

4. M P D - , S - S R S - S D P - , M P D S -

. . . . . . . . . . .

5. P D S - , S R S - , S R M R S - , S D P - , M P D - , P D S -

. . . . . . . . . . .

6. M P D S - , P D S - , S R S - , P D S R M - , M R S - ,

.

S D P , M P D P , M P M R S -

SARGAM GEET

STHAI

S R M P | D - D P | M P D M | M M R S |

3 X 2 0

. .

R D S - | D M P - | S S D P | M M R S |

.

ANTARA

. . . . . . .

M P D D | S - S - | D S R - | M R S - |

. . .

S R S - | D P M P | M P D P | M M R S |

 

 

 

http://www.mankind0foundation.com – Learn Indian Music

 

GEET (SONG)

KUNJAN ME' KHELE KANHAI, GOP GOPI SANG KARAT DITHAI

SAB SAKHIYAN SANG RAAS RACHAVAT, BENU BAJAKE MAN HARSHAI

 

STHAI:

.

S - D D | M - R S | R P - P | D M P - |

KU N JA N | ME' - KHE - | LE - - KA | NHA - I - |

0 3 X 2

. . . . . .

M P D PD | S S S S | S S D M | R M R S |

GO - P GO | - PI SA NG | KA RA T DI | THA - I - |

0 3 X 2

ANTARA:

. . . . . . . .

M P D PD | S S S S | D S R S | DS DP M M |

SA B SA KHI - | YA N SA NG | RA - S RA | CHA - VA T |

D S R S | DS DP M - | M P D M | R M R S |

BE - NU BA | JA - KE - | MA N HA RA | SHA - I - |

AALAP STHAI:

1. S R S - | R M R - | M - R - | D - S - |

.

2. R M P - | D - P - | PD MD P - | M R S - |

SARGAM:

1. MR SR M - | PM RM P - | SD PD S - | DP MR S - |

 

 

 

http://www.mankind0foundation.com – Learn Indian Music

 

RAAG DURGA (COTD.)

TAANE STHAI

KU N JA N | ME' - KHE - | MP DM PD MP | DD PM RM RS

. . . . .

KU N JA N | ME' - KHE - | MP DP DS RS | SS DP MM RS

. . . . . . .

KU N JA N | ME' - KHE - | MP DS RM RS | SS DP RM RS

. . .

KU N JA N | SR M RM P | MP D PD S | SS DP MM RS

MM RS PP MR | DD PM SS DP | RR SD MM RS | SS DP MM RS

0 3 X 2

AALAP ANTARA:

. . .

M P D - | S - - - | S - D P | M P D S |

0 3 X 2

. . . . . .

D S R - | M - R - | S D P - | M P D S |

TAANE:

. . . .

SA B SA KHI - | YA N SA NG | PD S PD S | SS DP MM RS

. . . . . .

SA B SA KHI - | YA N SA NG | PD S SR S | SS DP MM RS

. . . . . .

SA B SA KHI - | YA N SA NG | PD S MR S | SS DP MM RS

. . . . . . . .

SA B SA KHI - | MR S RS D | SD P DP M | SS DP MM RS

. . . . . . . . .

RM P MR S | PD S SD P | DS R MR S | SS DP MM RS

0 3 X 2

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mankind0foundation.com – Learn Indian Music

 

RAAG : KAFI

.

AAROH: S R G M P D N S

- -

.

AVROH S N D P M G R S

- -

PAKAD ( MUKHYANG - MAIN NOTES): S S RR G G M M P

- -

AALAP:

1. S R S , S R M G R , P M G R , G R S

- - -

2. S R S , S N D P D N S , R P M G R , G R S

. - . . . . - - -

3. S R G M P , M P N D P , M P D N S , S N D P , M G R , M G R S

- - - - - -

. . .

4. M P D N S , S N D P , D N S

- - -

. . . . . . . . . . . . . . .

5. P D N S , N S R , M G R R P M G R , G R S , S N D P , M P N D P ,

- - - - - - -

M P G R , M G R S

- -

SARGAM GEET:

STHAI:

0 3 X 2 .

S S R R | G G M M | P - P M | P D N S |

- - -

N D P M | G G R R | R P M P | M G R S |

- - - -

ANTARA:

. . . . . .

M M P D | N N S - | D N S R | G R S - |

- - - -

. . . .

G R S - | N D P - | S N D P | M G R S |

- - - -

 

 

 

http://www.mankind0foundation.com – Learn Indian Music

 

GEET:

SUGHAR SHYAM BAN BENU BAJAAI ,

MADHUR DHUN SUNAKE MAN HARSHAAI

MURALI KI DHUN SUN BHAI BAAVARI ,

SUJHAT NAHI KACHU MURALI MAN BHAAI

SHAI:

0 3 X 2

S S R G | R G M M | P - P D | M P G R |

- - -

SU GHA R SHYA | - M BA N | BE - NU BA | JA A I - |

.

R G M P | D N D P | S N D P | M P G R |

- - - -

MA DHU R DHU | N SU N KE | MA N HA R | SHA A I - |

ANTARA:

0 3 X 2

. . . . . . . . .

M P D N | S S S S | S R G R | S N D P |

- - -

MU RA LI KI | DHU N SU N | BHA I - BA | A VA RI - |

S N D D | S N D P | S N D P | M G R S |

- - - -

SU JHA T NA | - HI KA CHU | MU RA LI MA | N BHA A I |

AALAP STHAI:

0 X

S R S - | G - R - | G M P - | M G R S |

- - -

SR GM P - | N D P - | DD PM P - | M G R S |

- - -

Yamaha Keyboard Blog
KEYBOARD GUIDE
The Yamaha Keyboard Blog keeps you up-to-date with all additions and changes to the yamaha-keyboard-guide.com Web site. Subscribe here.
http://www.yamaha-keyboard-guide.com/yamaha-keyboard.xml
 

Indian Music

In India, recently there is craze of western, rap music, in people, specially in youngsters. 
Make graduation in music as distant education at Open University. List of Open Universities in India is as under -

Open Universities in India:

Indira Gandhi National Open University (IGNOU)

Madhya Pradesh Bhoj Open University (MPBOU)

Dr. B R Ambedkar Open University, Hyderabad

Tamil Nadu Open University, Chennai

Karnataka State Open University (KSOU)

YashwantRao Chavan Open University (YCMOU)

Nalanda Open University, Bihar

Dr. Babasaheb Ambedkar Open University, Ahmedabad

Netaji Subhas Open University

Pandit Sunderlal Sharma Open University, Chhattisgarh

Kota Open University, Rajasthan

 
 
Hindi-Marathi songs album of Charusheel Mane - named as YAARA. For lyrics click here.
 
Hindi-Marathi songs album of Charusheel Mane - named as SONOGRAPHYCHI MASHAAL For lyrics click here.
 
 
 for songs notations & lyrics of YAARA, RISHTA, PATKUTI, PAISA PLEASE click link here -

https://sites.google.com/site/mankind0foundation/mankind0foundation

https://sites.google.com/site/mankind0foundation/mankind0foundation

https://sites.google.com/site/mankind0foundation/m-music/publication

https://sites.google.com/site/mankind0foundation/m-music/publication

https://sites.google.com/site/mankind0foundation/m-music/publication

https://sites.google.com/site/mankind0foundation/m-music/publicationhttps://sites.google.com/site/mankind0foundation/m-music/publication

https://sites.google.com/site/mankind0foundation/m-music/publication

https://sites.google.com/site/mankind0foundation/mankind0foundation

https://sites.google.com/site/mankind0foundation/music-news

https://sites.google.com/site/mankind0foundation/music-news

 

https://sites.google.com/site/mankind0foundation/music-news

https://sites.google.com/site/mankind0foundation/music-news

https://sites.google.com/site/mankind0foundation/mankind0foundation

https://sites.google.com/site/mankind0foundation/mankind0foundation

Comments