ใบงานศิลปะนักเรียน

ใบงานที่ 2

โพสต์19 ส.ค. 2554 20:12โดยนายมานิตย์ ศิริเขตร์

ให้นักเรียนเตรียมหารูปภาพรูปร่างและรูปทรงมาแสดงให้นักเรียนดู แล้วนักเรียนอธิบาย ซักถามครูอธิบายซักถาม
ส่งงานในวันที่ 12  สิงหาคม 2554

ใบงานที่ 1

โพสต์19 ส.ค. 2554 20:11โดยนายมานิตย์ ศิริเขตร์

ให้นักเรียนวาดภาพรูปร่าง และรปทรงแล้วระบายสีให้สวยงาม

1-2 of 2