Milana's CAP

The documentation of CAP


Material del cap

El plantejament que farem de les classes serà el següent:

  • Dillus dia 12:  presentació de les transparències (XHMTL). Resum de la classe
  • Dimarts dia 13 i 14: presentació de les transparències (Formularis). Exemple 
  • Divendres dia 16: presetació de les transparències (CSS). Exemple
  • Dimarts dia 20: exemple sobre CSS i inici del treball personal sobre la pràctica.
  • Dimecres dia 21: treball personal sobre la pràctica.
  • Dijous dia 22: entrega de la pràctica d'XHTML i CSS (13:00 hores).
  • Divendres dia 23: examen de les Caceres del Tresor amb la Mar i correcció de la pràctica d'XHTML i CSS. Preguntes

En aquests links podreu trobar les transparències que presentarem a classe, els exemples que s'han preparat i l'enunciat de la pràctica que haureu de realitzar.

Tranparències XHTML i CSS

Exemples 

Pràctica 

 

IMPORTANT! Per qualsevol dubte escriviu-me a 0708cap@gmail.com