เทคนิคสีน้ำเทคนิคการระบายสีชอล์กเทียนสีชอล์กเทียนหรือสีชอล์กน้ำมัน (Oil Pastel) เป็นสีที่นิยมใช้กันมากในหมู่ของเด็กนัก
เรียนระดับอนุบาลหรือระดับประถมศึกษา เหมาะสำหรับการเขียนภาพระบายสีที่ไม่ต้องการ
ความละเอียดเหมือนจริงมากนัก เช่น การเขียนภาพทิวทัศน์ ภาพหุ่นนิ่ง
การะบายสีชอล์กเทียน นิยมระบายจากสีอ่อนไปหาสีแก่ซึ่งเป็นการระบายสีที่
ให้ความสำคัญของภาพจากส่วนที่ได้รับแสงหรือส่วนที่มีค่าน้ำหนักแสงเงาอ่อนๆ
ก่อนส่วนที่มีน้ำหนักเข้มโดยค่อยๆเพิ่มน้ำหนักให้เข้มขึ้นโดยใช้สีเข้มระบายทับตามลำดับ


วัสดุอุปกรณ์
1. สีชอล์กเทียน มีหลายยี่ห้อหาเลือกซื้อได้ตามความต้องการ
2. กระดาษวาดเขียน ควรใช้กระดาษเนื้อค่อนข้างหนา ผิวเรียบด้าน
นักเีรียนนิยมใช้กระดาษ 100 ปอนด์
3. ดินสอ สำหรับการร่างภาพ ควรใช้ดินสอไส้เกรด HB ก็พอ
และดินสอ EE ซึ่งนักเรียนระดับอนุบาลหรือประถมนิยมนำมาใช้ใน
การตัดเส้นเก็บรายละเอียด ในขั้นตอนสุดท้าย
4. กระดาษชำระ หรือผ้าสะอาด สำหรับปัด เช็ดฝุ่นสีหรือรอยเปื้อน
5. โต๊ะ หรือแผ่นกระดานรองเขียน ให้ความสะดวกในการวาดภาพนอกสถานที


เทคนิคการระบายสีดินสอ(สีไม้)

สีดินสอ หรือสีไม้()
เป็นสีที่นิยมใช้กันมากในหมู่ของเด็กนักเรียนระดับอนุบาลหรือระดับประถมศึกษาเช่นเดียวกับสีเทียนหรือสีชอล์คแต่มีข้อดีกว่าคือ
ไม่เลอะเทอะเปรอะเปื้อนมือ หรือเสื้อผ้า เพราะเป็นแท่งสีห่อหุ้มด้วยไม้เหมือนดินสอดำ ไม่ต้องผสมด้วยน้ำหรือผสม
ด้วยสิ่งผสมอื่นใด เป็นสีที่บรรจุไว้ในกล่องมีให้เลือกใช้ได้หลายสีและมีหลายยี่ห้อซึ่งคุณภาพสีใกล้เคียงกันบ้างต่างกันบ้าง
เราต้องเคยทดลองใช้จึงจะทราบได้

สีดินสอ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้

งาน "ดอกมณฑา" ของ สอนสุพรรณ 1. ชนิดที่ระบายน้ำไม่ได้ เป็นสีดินสอที่มีลักษณะไ้ส้เหมือนดินสอดำโดยทั่วไป ต่างกันที่ไส้เป็นสีต่างๆ เท่านั้น

เทคนิคระบายสีไม้บนกระดาษ เมื่อนำพู่กันจุ่มน้ำมาละลายที่ไส้ สีจะไม่ละลายออกมา วิธีการใช้จึงนำมาขีดเขียนสีที่ต้องการลงไปในชิ้นงานโดยตรง

2. ชนิดที่ระบายน้ำได้ เป็นดินสอสีที่ผลิตขึ้นให้มีลักษณะพิเศษกว่าดินสอสีชนิดแรก คือสามารถนำพู่กันจุ่มน้ำ
มาละลายสีที่ไส้ดินสอให้ติดออกมาแล้วนำไประบายภาพได้ หรือเมื่อเขียนสีลงไปบนภาพแล้วสามารถนำพู่กันจุ่มน้ำมาระบายสี
ที่เขียนลงไปบนภาพแล้วได้อีกด้วย ภาพที่ได้จะเหมือนภาพระบายด้วยสีน้ำ

เทคนิคการระบายสีน้ำมัน

ผลงานสีน้ำมัน ของ : อิสระ เหลาทอง สีน้ำมัน(Oil Color) ผลิตจากการผสมของสีฝุ่นกับน้ำมัน ซึ่งเป็นน้ำมันจากพืช เช่น น้ำมันลินสีด ( Linseed ) ซึ่งกลั่นมาจากต้นแฟลกซ์ หรือน้ำมันจากเมล็ดป๊อบปี้ สีน้ำมันเป็นสีทึบแสง เวลาระบายมักใช้สีขาว ผสมให้ได้น้ำหนักอ่อนแก่ งานวาดภาพสีน้ำมัน มักเขียนลงบนผ้าใบ (Canvas ) มีความคงทนมาก
และกันน้ำ ศิลปินรู้จักใช้สีน้ำมันวาดภาพมาหลายร้อยปีแล้ว
การวาดภาพสีน้ำมัน อาจใช้เวลาเป็นเดือนหรือเป็นปีก็ได้ เนื่องจากสีน้ำมันแห้งช้ามาก ทำให้ไม่ต้องรีบร้อน สามารถวาดภาพสีน้ำมันที่มีขนาดใหญ่ ๆ และสามารถแก้ไขงาน ด้วยการเขียนทับงานเดิม
สีน้ำมันสำหรับเขียนภาพจะบรรจุในหลอดซึ่งมีราคาสูงต่ำขึ้นอยู่กับคุณภาพการใช้งานจะผสมด้วย
น้ำมันลินสีด ซึ่งจะทำให้เหนียวและเป็นมัน แต่ถ้าใช้น้ำมันสนจะทำให้แห้งเร็วขึ้นและสีด้าน พู่กันที่ใช้ระบายสีน้ำมันเป็นพู่กันแบนที่มีขนแข็งๆ สีน้ำมัน เป็นสีที่ศิลปินส่วนใหญ่นิยมใช้วาดภาพ มาตั้งแต่สมัยเรอเนซองส์ยุคปลาย
การเรียนเขียนภาพสีน้ำมัน แบ่งเป็น 3 ระดับ

สีน้ำมัน 1
เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ เทคนิค การวาดภาพสีน้ำมัน ขั้นพื้นฐาน การวาดภาพตามวรรณะสี เทคนิคเขียนภาพแบบจุดสี เขียนภาพแบบทิ้งทีแปรง โดยผ่านหุ่นนิ่ง ดอกไม้ ผลไม้

สีน้ำมัน 2
เน้นการวาดภาพสีน้ำมันให้เกิดความเหมือนจริง ใกล้เคียงธรรมชาติ การวาดภาพสีน้ำมัน ที่มีรายละเอียดมากขึ้น เช่น ภาพสิ่งของ ดอกไม้ ทิวทัศน์

สีน้ำมัน 3
การวาดภาพสีน้ำมันขั้นสูง ผู้เรียนสามารถปรับปรุงเทคนิคการเขียนมาเป็นลักษณะเฉพาะตัว การเลียนแบบศิลปิน การเขียนภาพทิวทัศน ์ภาพสถาปัตยกรรม ภาพองค์ประกอบแบบสร้างสรรค์ ฯลฯ

เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ เทคนิค การวาดภาพสีน้ำมัน ขั้นพื้นฐาน การวาดภาพตามวรรณะสี เทคนิคเขียนภาพแบบจุดสี เขียนภาพแบบทิ้งทีแปรง โดยผ่านหุ่นนิ่ง ดอกไม้ ผลไม้ เน้นการวาดภาพสีน้ำมันให้เกิดความเหมือนจริง ใกล้เคียงธรรมชาติ การวาดภาพสีน้ำมัน ที่มีรายละเอียดมากขึ้น เช่น ภาพสิ่งของ ดอกไม้ ทิวทัศน์ การวาดภาพสีน้ำมันขั้นสูง ผู้เรียนสามารถปรับปรุงเทคนิคการเขียนมาเป็นลักษณะเฉพาะตัว การเลียนแบบศิลปิน การเขียนภาพทิวทัศน ์ภาพสถาปัตยกรรม ภาพองค์ประกอบแบบสร้างสรรค์ ฯลฯ
(แหล่งอ้างอิง : http://www.pointstudio.net/wpoint/content/view/36/51/)
เทคนิคการวาดภาพคน(ผู้หญิง)
ในบรรดาการวาดภาพทั้งหลายการวาดภาพคนนับว่าเป็นสิ่งที่ยากที่สุดโดยเฉพาะการวาดภาพคนเหมือน นอกจากจะวาดให้เหมือนคนต้นแบบแล้วยังต้องวาดให้ได้อารมณ์ ความรู้สึกจากสีหน้าและแววตา ที่เป็นธรรมชาติของแบบ ความมีชีวิตชีวาอะไรต่างๆ ที่ต้องคำนึงถึงอีกมากมายเวลาวาด
ในที่นี้จึงได้นำเทคนิคการวาดภาพคนซึ่งเป็นภาพผู้หญิง จากเว็ป http://www.thaiartstudio.com/index.php/art-school/79-oil-color มาให้ได้ศึกษาเรียนรู้กัน ขอขอบคุณเจ้าของผลงานเป็นอย่างสูงขั้นตอนที่1

ภาพนี้เป็นงานภาพวาดสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 30x40 cm. รองพื้นทั้งภาพ ด้วยสีม่วงอ่อน แล้วรอให้แห้งประมาณ 1 วัน พอสีขั้นแรกแห้งแล้ว ก็ร่างภาพลงไป เวลาร่างภาพในที่นี้จะไม่ร่างลงไปตรงๆบนผืนผ้าใบ แต่จะวาดลงบนกระดาษก่อน แล้วค่อยก็อปปี้ลงบนผ้าใบอีกทีเพราะจะไม่ทำให้สกปรกก่อนลงสี(อันนี้เป็นความชอบส่วนตัว แต่ถ้าใครจะร่างภาพลงบนผ้าใบตรงๆเลย แนะนำให้ใช้สีไม้ในการร่างครับ จะใช้สีฟ้า สีแดงหรือสีอะไรก็แล้วแต่ ให้เลือกโทนสีให้ใกล้เคียงกับสีส่วนรวมของภาพ ไม่ใช้ดินสอดำเพราะเมื่อลงมือวาดแล้ว น้ำมันจากสีน้ำมันจะไปละลายดินสอที่ร่างไว้ สกปรกมากต้องมาตามแก้ทีหลัง) ร่างภาพเสร็จแล้ว ใช้สีอะครีลิค สีน้ำตาลผสมน้ำจางๆตัดเส้นทั้งหมด จุดประสงค์เพื่อเวลาเราลงสีน้ำมัน สีประเภทนี้มีความทึบ สีจะไปกลบรอยร่างจนมองไม่เห็น และที่ใช้สีอะครีลิค เพราะแห้งเร็วจะได้เริ่มขั้นตอนต่อไปได้เลยแต่ใครจะใช้สีน้ำมันก็ได้ อีกอย่างตัดเส้นเอาแค่พอมองเห็นได้ง่าย แต่ไม่เข้มหรือโดดมากเกินไป ไม่งั้นตอนลงสีจริง อาจต้องทับหลายครั้ง


ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนนี้ผสมสีอ่อนก่อนใช้โทนเหลืองอ่อนก่อนลงควรมองแสงเงาให้ออกว่าส่วนไหนสว่าง
ส่วนไหนเข้มถ้าสีหนืดเกินไป ก็ผสมลินสีด แต่ถ้าเป็นงานด่วนให้ใช้น้ำมันสนผสมให้แห้งเร็ว
ขั้นตอนที่ 3

ลงโทนกลาง เรื่องเบอร์สีผมจำไม่ได้จริงๆ เพราะผสมไปเรื่อย ต้องขออภัยไว้งานหน้าแก้ตัวใหม่จะลงโทนอ่อนหรือเข้มก่อนอันนี้แล้วแต่ความถนัด
ของแต่ละคนนะครับแต่ที่ผมลงโทนอ่อนก่อนเพราะภู่กันยังสะอาดอยู่ สีที่ได้จะไม่เพี้ยนมาก
หรือใครจะถนัดลงพื้นหลังก่อนใบหน้า หรือลงเสื้อผ้าก่อน อันนี้ตามความถนัดเช่นเคย แต่ที่สำคัญคือมองแสงเงาให้ออก
ขั้นตอนที่ 4

ตามด้วยโทนสีเข้ม
ขั้นตอนที่ 5

ตามด้วยผมและเสื้อผ้าลงรวมๆไปก่อนนะครับ ให้เห็นโทนและน้ำหนักยังไม่ต้องเก็บรายละเอียด ซึ่งในขั้นตอนที่ผ่านมาทั้งหมดผมใช้ภู่กันประมาณ เบอร์ 8-10 ขนแบน ในการทำงานขั้นตอนที่ 6

เกลี่ยสีครับ ขั้นตอนนี้สำคัญครับ จะดีหรือจะเน่าก็ตรงนี้ล่ะครับ การเกลี่ยสีต้องรู้จักหยุดและพอ เมื่อเราเห็นว่าน่าจะใช้ได้แล้ว ไม่ใช่เกลี่ยไปเรื่อยๆสีจะยิ่งมาผสมรวมกันจนทึบและเน่าขั้นตอนที่ 7

พอเรากลี่ยสีรวมๆเรียบร้อยแล้ว เราจะเริ่มมองเห็นโทนคร่าวๆแล้วครับ ทีนี้จะเพิ่มหรือจะลดสีไหนก็ทำได้เลยตอนนี้ครับ ผมเพิ่มโทนเขียวเพื่อเบรกโทนรวมของใบหน้าครับขั้นตอนที่ 8

ขั้นตอนนี้สีเริ่มแห้งแล้วก็เริ่ม เก็บรายละเอียดได้เลย ตา หู จมูก ปาก วิธีดูว่าจะสามารถเก็บรายละเอียดได้รึยัง เช่นเราต้องการเพิ่มแสงสว่างที่สุดของใบหน้าแต่เมื่อเติมลงไปแล้ว สีพื่นยังไม่แห้งจึงผสมมากับสีใหม่ที่เราพึ่งลง ทำให้ไม่เกิดผลหรือความต่างอย่างที่ต้องการ อันนี้สมควรรอก่อน ไม่งั้นจะเสียเวลาเปล่า อาจจะไปลงสีพื้นก่อน หรือลงรายละเอียดในส่วนอื่นก่อนก็ได้
ขั้นตอนที่ 9

ลงเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆ ขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นๆ เรื่องของสีเป็นรสนิยมความชอบของแต่ละคน ซึ่งต้องอาศัยเวลาลองผิดลองถูก ลงส่วนต่างๆเสร็จแล้วก็ตามด้วยพื้นหลัง เรารองพื้นด้วยสีม่วงอ่อนแล้วในขั้นตอนแรก การทาสีลงไปก็จะง่ายขึ้น ไม่ต้องกังวลว่าจะเห็นพื้นผ้าใบสีขาวโผล่ออกมาขั้นตอนที่ 10

ดูความเรียบร้อย เป็นอันเสร็จขั้นตอน ใครมีสเปรย์ ก็พ่นเคลือบตอนแห้ง ช่วยให้ภาพสียังสดเหมือนเดิม และมีอายุยาวนานขึ้น


Comments