1027days since
Provim Final 24 Qershor 2011, Ora 14-16.00

1066days since
Testi Online 3 , 16/05/2011, 18.00-20.00

1114days since
Provimi 1: 29/03/2011

1086days since
Provimi 2: Biz 242, 26/04/2011

1065days since
Provimi3: Biz 242,17/05/2011

MireseviniQellimi im eshte tju siguroj nje edukim bashkekohor, cilesor

dhe

tju asistoj ne qellimet tuaja akademike

nepermjet perdorimit te literaturave dhe metodave bashkekohore te mesimdhenies.


____________________________________________________________________________Menyrat e komunikimit


 • Nepermjet website ju do te informoheni per lenden
 • Syllabus
 • Programi
 • Literatura
 • Njoftime te vazhdueshme per lenden

 • FORUM
Nepermjet Forumit te lendes ju do te merrni informacion:
 • Leksionet ne Microsoft PowerPoint
 • Rastet e studimit
 • Testet Online
 • Diskutime ne grup
 • Piket gjate vitit
 • Oraret 
 • NotatMars-Qeshor 2011

Comments