MireseviniQellimi im eshte tju siguroj nje edukim bashkekohor, cilesor

dhe

tju asistoj ne qellimet tuaja akademike

nepermjet perdorimit te literaturave dhe metodave bashkekohore te mesimdhenies.


____________________________________________________________________________Menyrat e komunikimit


 • Nepermjet website ju do te informoheni per lenden
 • Syllabus
 • Programi
 • Literatura
 • Njoftime te vazhdueshme per lenden

 • FORUM
Nepermjet Forumit te lendes ju do te merrni informacion:
 • Leksionet ne Microsoft PowerPoint
 • Rastet e studimit
 • Testet Online
 • Diskutime ne grup
 • Piket gjate vitit
 • Oraret 
 • NotatMars-Qeshor 2011

Comments