รวมคำสั่งมอบหมายหน้าที่

ที่เรื่อง คำสั่งหลัก คำสั่งเพิ่มเติม
 1กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ  47 - 4852/47 248/47    279/47    300/47    312/47    457/47    205/48    206/48   207/48    208/48    131/49    209/49    362/49    366/49    393/49
2กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ  49 - 51560/49
560.1/49
125/50    313/50    398/50    422/50    602/50     31/51     70/51
308/51    376/51    427/51    441/51    
 3กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ  52 66/52232/52    299/52    353/52    
 4กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ  53 67/53403/53    460/53
 5กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ  54 223/54 12/55       62/55    285/55    314/55    542/55
 6กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ  55 - 56 627/55  25/56       68/56     179/56    220/56
 7กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ  5710/57 100/57    114/57    369/57    376/57    159/58    179/58
 8กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ  58 208/58 340/48    400/48     51/59     254/59
 9กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ  59 - 60 383/59 585/59     75/50     248/60    290/60    355/60    363/60
10 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ  61 181/61 221/61    282/61    318/61    363/61
11กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ  62 26/62, 383/62 60/62      75/63       199/63    413/63    418/63
 12 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ  63 495/63 26/64
    
หน้าเว็บย่อย (11): กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2547 - 2548 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2549 - 2551 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2552 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2553 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2554 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2555 - 2556 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2557 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2558 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2559-2560 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2561 ***รวมคำสั่่งมอบอำนาจให้ รอง ผอ.สพป.ปฎิบัติราชการแทน ผอ.สพป.นฐ. 2***