ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 33 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ภาพกิจกรรม

 • สพป.นครปฐม เขต 2 ได้คะแนน KRS และ ARS ลำดับ 3 ของประเทศ นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 รับมอบเกียรติบัตร จากนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องในโอกาสที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 (KRS : KPI Report System) และ (ARS : Action Plan Report System) เป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ (ได้คะแนน 4.19598)
  ส่ง 14 ก.ค. 2559 02:18 โดย M G
 • 6 สัปดาห์ประชามติ นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการเผยแพร่และประชาสัมพัฯธ์การออกเสียงประชามติ (6 สัปดาห์ประชามติ) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม โดยมีนายสุวัฒน์   อ้นใจกล้า  กกต.จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุม  ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา(หรือผู้แทน) ในสังกัด สพฐ. , สช.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รร.ละ 1 คน ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์  โรงแรมเวล  อ.เมืองฯ จ.นครปฐมเชิญชวนโรงเรียนทั่วประเทศ ดำเนินกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชามติ มีดังนี้ สัปดาห์ที่ 1 เป็นตัวอย ...
  ส่ง 3 ก.ค. 2559 20:23 โดย M G
 • สภากาแฟ จังหวัดนครปฐม วันที่ 8 มิถุนายน 2559 (07.00 น.) นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดนครปฐม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการพบปะปรึกษาข้อราชการ ตามโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ” ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ทั้งนี้เพื่อเป็นการรับทราบปัญหา ติดตามผลการดำเนินงาน และหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดอย่างไม่เป็นทางการ อีกทั้งเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และโครงการต่างๆ ให้หน่วยงานอื่นๆได้รับทราบ นอกจากนี้ยังเป ...
  ส่ง 8 มิ.ย. 2559 02:01 โดย M G
 • วิสาขบูชา2559 วันที่ 20 พฤษภาคม 2559  นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และข้าราชการกลุ่มอำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2559 ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งวันวิสาขบูชา นับเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค ...
  ส่ง 22 พ.ค. 2559 19:37 โดย M G
 • สงกรานต์ 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานและโรงเรียน เข้าร่วมรดน้ำขอพร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 วันที่ 8 เมษายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้จัดให้มีพิธีรดน้ำขอพร นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  พร้อม ผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้  โดยมีนายจิระชัย ทีคำ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  เป็นตัวแทนมอบผ้าอาบน้ำ น้ำอบไทย และเครื่องหอม จากนั้น นายทวีพล ได้รดน้ำพระประธานเพื่อเป็นสิริมงคลและกล่าวให้พรกับผู้ที่เข้าร่วมงานที่มาจากหลายหน่วยงาน จากนั้นผู้ที่เข้าร่วมในพิธีต่างได้ร่วมกันรดน้ำขอพร ผ ...
  ส่ง 20 พ.ค. 2559 01:50 โดย M G
 • วันป้องกันอุบัติภัย 2559  นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ร่วมงานวันป้องกันอุบัติภัยและเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ “สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ 2559” โดยมีนายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน และได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ “สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ 2559” โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบ ...
  ส่ง 6 ก.ค. 2559 00:24 โดย M G
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »