ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เลื่อนการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครปฐม  เขต 2 เลื่อนการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562  วันที่  20  มี.ค. 62 หากมีการกำหนดวันประชุมฯจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
  ส่ง 13 มี.ค. 2562 01:59 โดย M G
 • ช่องทางรับข้อร้องเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  แจ้งช่องทางการรับข้อร้องเรียนฯ เกี่ยวกับการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
  ส่ง 7 พ.ย. 2561 20:31 โดย M G
 • มาตรการลดพลังงานและลดกระดาษ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้สามารถลดการใช้พลังงานและลดการใช้กระดาษเกิดประสิทธิผล  มีการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต   2  จึงขอให้โรงเรียนร่วมดำเน ...
  ส่ง 25 ม.ค. 2561 23:39 โดย M G
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ภาพกิจกรรม

 • บทความไม่มีชื่อ
  ส่ง 22 มิ.ย. 2561 01:42 โดย M G
 • ภาพกิจกรรม การอบรมโครงการขับเคลื่อนระบบการควบคุมภายใน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา                                                     เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ได้จัดการอบรมโครงการขับเคลื่อนระบบการควบคุมภายใน เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปี 2561 ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม        นายสมบัติ  จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2    ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม/หน่วย บุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 50 ราย และเชิญนางมะลิวรรณ  ศรีนา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...
  ส่ง 22 มิ.ย. 2561 01:37 โดย M G
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »