Πανεπιστήμια

πανεπιστήμια       ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ                                                           

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                   Σχολές και τμήματα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ                                                        Σχολές και τμήματα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ                                                    Σχολές και τμήματα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ               Σχολές και τμήματα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ                                                         Σχολές και τμήματα 

IOΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ                                                                                      Σχολές και τμήματα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ                                                    Σχολές και τμήματα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                                 Σχολές και τμήματα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                                             Σχολές και τμήματα
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                          Σχολές και τμήματα
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ                                                                                  Σχολές και τμήματα
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ        Σχολές και τμήματα
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ                                                                                  Σχολές και τμήματα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                                                                               Σχολές και τμήματα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                                                Σχολές και τμήματα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ                     Σχολές και τμήματα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ                                                                                      Σχολές και τμήματα

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών                                                                              Σχολές και τμήματα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΑΕΙ OΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ                                                 Σχολές και τμήματα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΊΣΤΗΜΙΟ                                                          Σχολές και τμήματα

Eθνική Σχολή Δημόσιας Yγείας                                                                              Σχολές και τμήματα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ                                            Σχολές και τμήματα

Διευθύνσεις & Τηλέφωνα Στρατιωτικών Σχολών

Comments