สายการบินในประเทศไทย

Thai Airways International (Public) Company Limited
สายการบินแห่งชาติ ความภูมิใจของคนไทย




ถ้า เอ่ยถึงสายการบินแห่งชาติและเป็นตัวแทนของประเทศไทย แน่นอนว่าสายการบินที่กำลังกล่าวถึงอยู่นั้นก็คือ “การบินไทย” หรือที่เราได้ยินชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เจ้าจำปี”

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็น สายการบินแห่งชาติที่รับผิดชอบกิจการการบินพาณิชย์ทั้งเส้นทางการบินระหว่าง ประเทศและเส้นทางบินภายในประเทศ และดำเนินกิจการเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งนับรวมเป็นเวลาเกือบครึ่งศตวรรษแล้วที่บริษัท การบินไทยฯ ยังคงสร้างชื่อเสียงทางด้านธุรกิจการบินมาจวบจนทุกวันนี้ หากย้อนกลับไปถึงสมัยแรกเริ่มก่อตั้งนั้น การบินไทยเริ่มก่อตั้งขึ้นโดยทำสัญญาร่วมทุนระหว่างบริษัท เดินอากาศไทย จำกัด กับสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ ซิสเต็ม (SAS) และจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อปี พ.ศ.2503 ต่อมาในปี พ.ศ.2520 ได้ซื้อหุ้นทั้งหมดคืนจาก SAS และเป็นสายการบินของคนไทยอย่างแท้จริงจนกระทั่งปัจจุบัน

บริษัท การบินไทยฯ ในฐานะที่เป็นสายการบินแห่งชาติ ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นสายการบินระดับโลก และดำเนินกิจการการแข่งขันทางธุรกิจการบินกับนานาประเทศ ได้พิสูจน์คุณภาพในระดับสากลด้วยการได้รับรางวัลในด้านต่างๆ ในระดับยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้โดยสารที่มาใช้ บริการจากทั่วโลก รวมทั้งการประเมินผลจากองค์กรต่างประเทศซึ่งเป็นที่ยอมรับ เช่น ในปี 2549 ได้รับรางวัลชนะเลิศการให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมของโลก รางวัลสายการบินที่ให้บริการในเส้นทางเอเชียดีเด่น รางวัลสายการบินที่เป็นเลิศในการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัท การบินไทยฯ ยังเป็นพันธมิตรทางการบิน Star Alliance ร่วมกับสายการบินนานาชาติชั้นนำด้วย




พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของการบินไทย
นอก จากบริษัท การบินไทยฯ จะมุ่งเน้นการปฏิบัติการบินที่มีความปลอดภัยสูงแล้วยังมุ่งเน้นให้บริการ ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด บริษัท การบินไทยฯ ได้ให้ความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพบุคลากรและพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ ด้วยเสน่ห์ไทยอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอตามวิสัยทัศน์ของบริษัท การบินไทยฯ ที่กำหนดว่า “เป็นสายการบินที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรก ให้บริการดีเลิศด้วยเสน่ห์ไทย (First Choice Carrier with Touches of THAI)”

แม้ ว่าปัจจุบันบริษัท การบินไทยฯ จะรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวญี่ปุ่น เกาหลี จีน และไต้หวันมาเสริมการบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและเพิ่มความพึง พอใจให้แก่ผู้โดยสาร อย่างไรก็ตามพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยถือเป็นหัวใจหลักหรือตัวขับ เคลื่อนที่สำคัญขององค์กร

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทยฯ นั้นเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติทั่วโลกทั้งในด้านของการบริการ และการมีเอกลักษณ์ไทยที่โดดเด่นด้วยบุคลิกที่ยิ้มแย้ม สุภาพอ่อนหวาน มีน้ำใจ การคัดเลือกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและการฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบน เครื่องบินเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ

การ ฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินใหม่ของบริษัท การบินไทยฯ ใช้ระยะเวลาประมาณ 8 สัปดาห์ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ฝ่ายฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (QB) สถานที่ในการฝึกอบรม คือ ศูนย์ฝึกอบรมลูกเรือ สำนักงานหลักสี่ และมีการใช้อุปกรณ์ในการฝึกอบรมที่ทันสมัย



Nok Airlines Public Company Limited

สายการบินราคาประหยัดของประเทศไทย 





นกแอร์ (อังกฤษ: Nok Air) เป็นสายการบินราคาประหยัดของประเทศไทย ซึ่งทำการบินภายในประเทศไทยในราคาย่อมเยา บริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้ชื่อทางการค้า "นกแอร์" ได้กำเนิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547 ภายใต้ชื่อบริษัท สกายเอเชีย จำกัด (Sky Asia Ltd.) และเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2549 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น " สายการบินนกแอร์ จำกัด (Nok Airlines Co.,Ltd.)" และต่อมาได้เข้าตลาดหุ้นจึงเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น "บริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด(มหาชน) (Nok Airlines Public Company Limited)"

" นกแอร์ " เป็นชื่อที่ง่าย และสั้นต่อการจดจำ โดยเป็นชื่อที่สื่อถึงความเป็นมิตร และเป็นสัญลักษณ์ของอิสรภาพแห่งการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นชื่อที่ย้ำถึงความเป็นไทยได้อย่างแท้จริง ซึ่งก็เปรียบเสมือนนก ที่มีอิสระในการบินสามารถบินไปไหนต่อไหนได้อย่างมีอิสรเสรี สำหรับตราสัญญาลักษณ์นั้นนกแอร์เลือกที่จะใช้สีเหลืองเป็นสีประจำสายการบินนกแอร์ โดยสีเหลืองนั้น ได้แสดงลักษณะและมีความหมายที่หมายถึงความอบอุ่นและความเป็นมิตร

นกแอร์ทำตลาดระดับราคาประหยัด เครื่องบินของนกแอร์เป็นเครื่องที่แบ่งเช่ามาจากฝูงบินปัจจุบันของบริษัทการบินไทย โดยมีมาตรฐานการดูแลรักษาในมาตรฐานเดียวกันกับของการบินไทยทุกประการ ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วได้หลายช่องทาง เช่นเคานเตอร์นกแอร์ในท่าอากาศยานปลายทางต่างๆ จองทางโทรศัพท์หมายเลข 1318 รวมทั้งการจองตั๋วผ่านทางอินเทอร์เน็ต

สายการบินนกแอร์ ก่อตั้งขึ้นโดยมีบริษัทร่วมทุนดังนี้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้น 49%) บริษัท นกแอร์แมนเนจเม้นท์ฮ่องกง จำกัด (ถือหุ้น 25%) บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด (สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์) (ถือหุ้น 6%) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้น 5%) บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (ถือหุ้น 5%) ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ (ถือหุ้น 10%)

ปัจจจุบันนกแอร์มีทีมผู้บริหารหลัก ดังนี้ นายพาที สารสิน (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร), นายปิยะ ยอดมณี (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส), นายวิทัย รัตนากร (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน) และ กัปตันสรรใจ บุญมา (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการบิน)






" นี้คือตัวอย่างสองสายการบินชื่อดังของไทยและมีชื่อเสียงแตกต่างกันในแต่ละด้านซึ้งไม่น้อยหน้าหน้าประเทศเลยหล่ะ "
 
 
กลับสู่หน้าแรก / หน้าถัดไป

Comments