MS LOVE  บริการจัดหาคู่สาวไทยสำหรับหนุ่มอเมริกัน

เกี่ยวกับอเมริกา
 

   นู๋แหม่มได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกามาให้ศึกษากันอย่างคร่าวๆนะคะ  น่าจะมีประโยชน์กับคุณ ไม่มากก็น้อยค่ะ

   {หน้าแรก}{สมัครสมาชิกฟรี}{กรอกใบสมัคร}{อัลบั้มสาวไทย}{อัลบั้มหนุ่มอเมริกัน} 

                                                            English version

เกี่ยวกับ MS LOVE

ความเป็นมาของ MS LOVE

ประวัติศาสตร์อเมริกา

เชื้อชาติ ภาษา และศาสนาของอเมริกา

ชาวอินเดียนแดง

ภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติของอเมริกา

การแบ่งเขตการปกครองของอเมริกา

เมืองขนาดใหญ่ในอเมริกา

การเมืองการปกครองของอเมริกา

การศึกษาของอเมริกา

ดนตรีและกีฬาของอเมริกา

อาหารของอเมริกา

เศรษฐกิจการค้าของอเมริกา

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอเมริกา


  สหรัฐอเมริกา 

(United States of America)

       เป็นสหพันธรัฐประชาธิปไตยปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญ  ประกอบไปด้วยมลรัฐ 50 มลรัฐ ตั้งอยู่ในทวีป

อเมริกาเหนือ มีพรมแดนต่อกับประเทศแคนาดา

และเม็กซิโก 

     ส่วนพรมแดนทางทะเลนั้นติดต่อกับประเทศแคนาดา

รัสเซียและบาฮามาส  มหาสมุทรแปซิฟิก ทะเลแบริง 

มหาสมุทรอาร์กติก  มหาสมุทรแอตแลนติก  

อ่าวเม็กซิโกและทะเลแคริบเบียนเป็นผืนน้ำล้อมรอบ

     สหรัฐอเมริกาเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของโลก

และเป็นอภิมหาอำนาจเพียงหนึ่งเดียวของโลกในยุคปัจจ

บันทั้งในด้านการทหารและเศรษฐกิจซึ่งรวมไปถึงในด้าน

วิทยาศาสตร์  การศึกษา การกีฬา และบันเทิง

   สหรัฐอเมริกา นอกจากจะรู้จักในชื่อเต็มแล้วชาวอเมริกัน

เองรวมถึงผู้ที่มาจากประเทศอื่น ๆ ยังเรียกสหรัฐอเมริกา

ในหลายรูปแบบ  ได้แก่  สหรัฐฯ (United States), ยูเอส 

(U.S.), ยูเอสเอ (USA), เดอะสเตตส์ (the States) 

และอเมริกา (America) สำหรับคนไทยแล้วนิยมเรียกสหรัฐ

อเมริกาสั้น ๆ ว่า   สหรัฐฯ , อเมริกา   จนไปถึงรูปแบบที่สั้น

มาก ๆ  คือ "มะกัน"  และเรียกสหรัฐอเมริกาในเชิงฉายาว่าเป็น "ลุงแซมรวมถึงเรียกสหรัฐอเมริกาที่

เป็นมหาอำนาจที่มีอำนาจทางการเงิน การทหารยิ่งใหญ่

ที่สุดในปัจจุบันในทางเสียดสีว่าเป็น  "เจ้าโลก"  หรือ

"จ้าวโลก"  อีกด้วย  

   ส่วนชื่อประเทศอย่างเป็นทางการนั้น    ในหนังสือ

ภาษาไทยยุคก่อน พ.ศ. 2500  เรียกชื่อของสหรัฐอเมริกา

ว่า  "สหปาลีรัฐอเมริกา"   นอกจากนี้ในหนังสือสนธิสัญญา

ระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกา ใน พ.ศ. 2375 สมัยรัชกาลที่ 

ได้เรียกชื่อของสหรัฐอเมริกาว่า "เอสตาโด 

อุนิโด  ดา  อเมริกา"   เข้าใจว่าเป็นการถ่ายถอดชื่อของ

สหรัฐอเมริกาในภาษาโปรตุเกส    ซึ่งเขียนว่า "Estados 

Unidos da América"    เนื่องจากภาษาตะวันตกที่ราชการไทยในเวลานั้นรู้จักดีคือภาษาโปรตุเกสดังปรากฏ

หลักฐานชััดเจนในสนธิสัญญาฉบับนั้นด้วยว่าเนื้อหาในสนธิ

สัญญาเขียนเป็น 4 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาจีน

ภาษาอังกฤษ  และภาษาโปรตุเกส

    ลุงแซม (Uncle Sam)   

    เป็นชื่อที่เรียกเริ่มต้นในสงครามกลางเมืองในช่วง 

พ.ศ.2355  เกิดขึ้นจากที่ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกที่ส่งเข้าค่าย

ทหารอเมริกัน ประทับตราว่า U.S. ซึ่งเป็นชื่อย่อของ

ลุงแซมเอล  วิลสัน  (Uncle Samuel)  ซึ่งเป็นชื่อล้อเลียน

กับชื่อ  U.S. ของ United State