Stare dokumenty -

Kurozwęki, Kielce, Warszawa


Tekst alternatywnyTekst alternatywny

Akt ślubu Adama Małobęckiego i Heleny Rachlewicz z 20 sierpnia 1891 r.  Zawartego w w parafii św. Wojciecha w Kielcach (ze zbiorów Archiwum Diecezialnego w Kielcach).

Działo się w mieście Kielce 8/20 sierpnia 1891 roku o godzinie wpół do ósmej wieczorem. Oświadczamy, że w obecności świadków mieszkańców miasta Kielce urzędnika Witalija Rapińskiego lat 48 i urzędnika kościelnego Jana Piotrowskiego lat 33 zawarty został dzisiejszego dnia religijny związek małżeński między Adamem Małobęckim kawalerem lat 25, urodzonym w osadzie Kurozwęki, zamieszkałym w Kielcach parafia św. Wojciecha stolarzem synem zmarłego Kazimierza i pozostającej wśród żywych Marii z domu Kałamaga i Heleną Rachlewicz lat 25 panną, urodzoną w mieście Suwałki, zamieszkałą w Kielcach w parafii św. Wojciecha, córką Jerominy Rachlewicz.. Małżeństwo to poprzedziły zapowiedzi ogłoszone w tutejszym kościele parafialnym św. Wojciecha dnia 21 lipca/2sierpnia, 28 lipca/9 sierpnia, 4/16 sierpnia bieżącego roku. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali umowy przedślubnej. Religijny obrzęd zawarcia związku małżeńskiego został odbyty przez administratora parafii św. Wojciecha  księdza Adama Kulińskiego (kanonika rzeczywistego/czynnego?) kieleckiej kapituły. Akt ten został obecnym odczytany i przez nich poza drugim świadkiem niepiśmiennym podpisany.  

 

Akt chrztu Lucjana, Jana Małobęckiego z 15 sierpnia 1893 r.  syna Adama i Heleny urodzonego  30 lipca 1893 roku o godzinie 7 rano w Kielcach. Parafia św. Wojciecha w Kielcach. (ze zbiorów Archiwum Diecezialnego w Kielcach).

Działo się w mieście Kielce 3/15 sierpnia 1893roku o czwartej popołudniu. Stawił się stolarz z miasta Kielce Adam Małobęcki lat 27 w obecności stolarz Ignacego Majewskiego lat 39 i szewca Józefa Kwapisz lat 25 i okazali nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się w Kielcach 18/30 lipca bieżącego roku o godzinie 7 rano z żony jego Heleny z domu Rachlewicz lat 25. Niemowlęciu temu podczas chrztu świętego dokonanego dziś przez księdza Jana Smurzyńskiego nadano imiona Lucjan, Jan a chrzestnymi byli Jan Smoleński i Konstancja Zarembska. Akt niniejszy tym którzy się stawili został odczytany na głos i przez ojca tylko ze względu na niepiśmienność świadków podpisany

 

Akt chrztu Kazimierza,Romana Małobęckiego z 5 kwietnia 1896 r.  syna Adama i Heleny urodzonego  29 lutego 1896 roku o godzinie 9 rano w Kielcach. Parafia św. Wojciecha w Kielcach. (ze zbiorów Archiwum Diecezialnego w Kielcach).  

Działo się w mieście Kielce 24 marca/5 kwietnia 1896 roku o godzinie 5 popołudniu stawił się stolarz z miasta Kielce Adam Małobęcki lat 29 w obecności mieszkańców Kielc ogrodnika Ignacego Majewskiego lat 45  i zecera Michała Terleckiego lat 36. Okazali nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Kielcach 17/29 lutego bieżącego roku o 9 rano z żony jego Heleny z domu Rachlewicz lat 27. Niemowlęciu temu podczas chrztu świętego dokonanego dzisiejszego dnia przez księdza Adama …… nadano imiona Kazimierz, Roman. Rodzicami chrzestnymi byli … Bogacki i Izydora Dulińska. Akt niniejszy tym którzy się stawili został odczytany przez nas i przez nich podpisany.

Dokumenty zdobyte dzięki uprzejmości  Kornelii Major z Kielc