Słownik

Tekst alternatywny
 

Angielsko- Polski słownik przydatnych terminów.

Adopted - adoptowany
Ancestor - przodek
Age - wiek
Anniversery - rocznica
Annulled - unieważniony
Born - urodzony/urodzona (łac.natus/nata), symbol '*'
Baptized - ochrzczony
Birthday - urodzony, urodziny
Buried - pogrzebany
Child - dziecko
Descendant - potomek
Daugther - córka (łac.filia)
Died - zmarły, data zgonu (łac.obiit), symbol '+'
Divorced - rozwiedziony
Duke - książe (łac.dux)
Earl/Count - hrabia (łac.comes)
Emperor - cesarz (łac.imperator)
First name - imię
Husband - mąż (łac.sponsus)
Family - rodzina
Father - ojciec (łac.pater)
Foster - wzięty na wychowanie
Grand Duke - wielki książe (łac.dux magnus)
Grand Parent - dziadek
Great Grand Parent - pradziadek                                                 Great Great Grand Parent- PraPraDziadek
King - król (łac.rex)
Margrave - margrabia (łac.margravus)
Marriage -małżeństwo
Married - żonaty/zamężna
Mother - matka (łac.mater)
Occupation - zawód
Parent - matka/ojciec
Parents - rodzice
Person - osoba
Relationship - powiązanie, stosunek
Separated - w separacji (rozszedł się)
Sex M/F - płeć Mężczyzna/Kobieta
Son - syn (łac.filius)
Siblings - rodzeństwo (brat, siostra)
Spouse - małżonek
Step - przyrodni
Surname - nazwisko
Wife/Wives - żona/żony (łac.sponsa)