Nieuporządkowane z Polski

 

position: absolute; left: 0px;position: absolute; left: 100px;position: absolute; left: 200px;position: absolute; left: 300px;position: absolute; left: 400px;position: absolute; left: 500px;position: absolute; left: 600px;
Małżeństwo:
Marcianna Małobęcka
Iwan (Jan) Małobęcki

Dzieci:
Julianna Małobęcka
Elżbieta Małobęcka


Janina Małobęcka-Przyklęk
M. Małobęcka
A. Małobęcka


Małżeństwo:
Wacław Małobęcki
Eleonora Małobęcka z d. Steifer

Syn:

Mieczysław MałobęckiMałżeństwo:

Teodor Małobęcki
Tekla Małobęcka z d. Baran

Dzieci
:
Józefa Malobęcka
Julia Małobęcka
Antoni Małobęcki
Waleria Małobęcka


Sprawa Iwana Małobęckiego na postanowienie Szydłowskiego
G. S. a Fraciszkiem Skowron i Kararzyny Wonsali o podziale majątku po Marciannie Małobęckiej (1883 r.)

21/150/0/378 Ivana Malobenckogo na rěšenîe Šidlovskogo G. S. po dělu Franciški Skovron i Ekateriny Vonsali o razdělě naslědstva poslě Marcîanny Malobenckoj; 1883-1883; poszyt; stan dobry; rękopis; ; rosyjski; nlb.; A3; ; 180/83; hasła indeksu: Szydłów; Małobęcka Marcianna; Małobęcki Iwan; Skowron Franciszka; Wonsala Katarzyna; sprawa majątkowa; sprawa spadkowa;

Źródło: archiwa.gov.pl
Z powództwa opiekuna małoletnich Julianny i Elżbiety Malobenckich - Michała Słomki o podziale spadku po Ivanie Malobenckim Po apelacyjnej skardze (zażaleniu) Michaila Slomki i drugich na postanowienie G.S 2 okręgu Stopnickiego uězda; 1906 r.

a isku opekuna maloletnich julîanny elizavety malobenckich o razdělě naslědstva poslě ivana malobenckogo po apelljacîonnoj žalobě michaila slomki i drugich na rěšenie gs okruga stopnickogo" uězda poszyt stan dobry rękopis rosyjski k hasła indeksu stopnica elżbieta małobędzka julianna małobędzki iwan słomka michał majątkowa sprawa spadkowa

Źródło: archiwa.gov.plMichalina Małobędzka - Występuje w spisie mieszkańców Warszawy z 1910 r. zamieszkała przy ul. Białej 6 (szwaczka).
Janina Małobęcka-Przyklęk

Zamieszkała w Warszawie. Miała 3 siostry. Ojciec miał zakład kuśnierski.

Małobęcka M.

Małobęcka A.

Z Janiną związane są prawdopodobnie znalezione wpisy z książek telefonicznych Warszawy z lat 1928 i 1938/1939. Są tam wpisy o firmach - Malobęcka M. sp. z o.o. (1928 r.) oraz Małobęcka A. sp. z o.o. (1939 r.). Oba dotyczą składu futer i pracowni przy ul. Wierzbowej 8 w Warszawie. Budynek został poważnie zniszczony w czasie nalotów niemieckich na Warszawę w 1939 r. Po II wojnie światowej nie został odbudowany. Poniżej jego zdjęcie.

Wpisy z książek telefonicznych poniżej:

Warszawa 1938/1939


Wacław Małobęcki z żoną Eleonorą Małobęcką z domu Steifer oraz synem Mieczysławem (fot.1).

Źródło: Strona Genealogiczna Rodziny Steifer


             fot.1                                                                                                                                                                                    fot.2

Z fot. 2 wiąże sie pewna historia opisana w książce

Leszeka Machnika
Fotografie Powstańców Styczniowych.
W zbiorach Gabinetu Grafiki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.Katalog s.279, il. Wrocław, 2002

Małobęcki Wacław
Nazwisko przybrane Emil Waśniewski
Ksiądz Reformata. W powstaniu 1863 kapelan w bitwie pod Radziwiłłowem;
Wzięty do niewoli. Zesłany na Syberię pod przybranym nazwiskiem Emila
Waśniewskiego; pracował jako krawiec w Jenisiejsku.(*)

* Przytoczone powyżej fakty zostały prawdopodobnie pomieszane z zesłanym również na Syberię fs. Emilianem Małobęckim, który w wielu źródłach w tym kościelnych występuje jako ks. Zakonu reformatów.


Zaczerpnięto z: J. Chołodecki Pamiętnik....

Dodatkowo czytamy:
1.W calej postaci stojący na wprost, głowa 3/4 w lewo, lewą ręką
oparty o blat okrągłego stolika, twarz z wąsami; po lewej kotara.
2. Błachowski Leon, Lwów ul. Pańska 504. 3.1870 lub przed
4. 9,0x5,6[10,3x6]
5. A."ZAKŁAD \Fotograficzny\ L. Błachowskiego\ WE Lwowie\ ULICA PAŃSKA / (krecone słupy) nr 504 4/4 .";

Na odwrocie zdjęcia znajdujemy dedykację

b. "Towarzyszowi niewoli i wygnania Kochanemu dobremu; od wszystkich Kochanego Kolegów w mieście Jenisiejsku[!] w Syberyi;
Daje ten Bronisł. Ujejskiemu\ daje \ upominek Małobęcki Wacław w dowód prawdziwej milości\ bratniej z której powszechnie od nas w Jenisiejsku był znanym\ dnia 6. Mar:1870. po powrocie z syberyi we Lwowie. " (dedykacja piórem na rew.)

7.Dar Franciszka Pajączkowskiego.
8. L.f: 6604
9. Autorstwo: odbitka w BJ (I.F.3363) naklejona na tekturę firmową zakładu Józefa Hennera we Lwowie ul. Akademicka 18. Zakład ten otwarto jednak prawdopodobnie później niż czas wykonania fot. Datowanie wg dedykacji dla Bronisława Ujejskiego, Byc może tożsamego z uczniem gimnazjum, ur. 1844, który służył m.in. w oddz. M.Langiewicza, Z Chmieleńskiego i J. Haukego

(Chołodecki J. Pamiętnik)

W parafii Olbierzowice odnaleziono w miejscowości przyległej do Klimontowa, w Szymanowicach Górnych, urodzili się:

Ksiądz proboszcz wyjaśnił , że w tamtych czasach chrzest był czasem tego samego dnia, ale na ogół trzeciego po urodzinach. Waleria Małobęcka zamieszkała w Konarach, zmarła po wojnie (ale nie udało odszukalć daty jej śmierci).

Józefa, Julia, Antoni i Waleria byli dziećmi:

- Teodora Małobęckiego i Tekli (de domo Baran)