Linkiposition: absolute; left: 0px; top: 95px;position: absolute; left: 100px; top: 95px;position: absolute; left: 200px; top: 95px;position: absolute; left: 300px; top: 95px;position: absolute; left: 400px; top: 95px;position: absolute; left: 500px top: 95px;position: absolute; left: 600px; top: 95px;
Spis linków

Strona programu GenJ którą używam do tworzenia drzewa, a właściwie drzew.

Strona Ellis Island. Można na niej znaleźć dane Emigrantów przyby- łych do USA w latach 1880-1930

Genpol. Jedna z najbardziej popu- larnych Polskich stron genealogi- cznych. Można na niej sprawdzić ile osób noszących dane nazwisko mie- szkało w Polsce na początku lat 90'

Strona genealogiczna rodziny Stankiewiczów. Całe mnóstwo przydatnych linków

Interesująca wyszukiwarka - prezentująca wyniki graficznie. Dodatkowo próbuje powiązać otrzymane wyniki.

Spis Malobeckich w USA wraz z powiązaniami rodzinnymi.

Kolejna wyszukiwarka osób w USA.

Wyszukiwanie osób w USA.

Wyszukiwanie osób w USA

Wyszukiwanie osób w USA

Wyszukiwarka osób w USA

Towarzystwo Przyjaciół Klimonto- wa. Rozpoczyna serię stron zwią- zanych z miejscami gdzie swoje ślady odcisnęli Małobęccy. Klimontów to urocze miejsce. Serdecznie polecam.

Oficjalny serwis Kurozwęk. Kolejna strona związana z miejscami w których swoje ślady odcisnęli Małobęccy. Serdecznie polecam.

Porady Ellis Island