Geograficznie

position: absolute; left: 500px; top: 10px;


position: absolute; left: 0px; top: 140px;position: absolute; left: 100px; top: 140px;position: absolute; left: 200px; top: 140px;position: absolute; left: 300px; top: 140px;position: absolute; left: 400px; top: 140px;position: absolute; left: 500px top: 140px;;position: absolute; left: 600px; top: 140px;

POLSKA

Kurozwęki Konary Klimontów

Jak dotąd najstarsze ślady i relacje o przodkach Małobęckich prowadzą nas w znakomitej większości do Kurozwęk i Konar k. Klimontowa Sandomierskiego.

W relacjach pojawia się też Oleśnica. Obrazuje to poniższa mapa.

position: absolute; left: 150px; top: 295px;

position: absolute; left: 150px; top: 700px;

W bazie PESEL na początku lat 90 XX wieku

było 38 osób w pięciu Województwach. Dane zostały zaczerpnięte z systemu PESEL(układ 49 województw sprzed 1998).
*Numery PESEL zaczęto nadawać w 1974 roku i otrzymały je wszystkie żyjące osoby.Od tego czasu każde nowo narodzone dziecię również otrzymywało numer PESEL.

W bazie PESEL w 1990 roku

Tarnobrzeskie 12
Kieleckie 9
Warszawskie 8
Wrocławskie 6
Katowickie 3
RAZEM 38

W bazie PESEL w 2007 roku- 69<W 2007 r. odnajdujemy Małobęckich i ich potomków w następujących miejscowościach:

POLSKAposition: absolute; left: 390px; top: 1400px;

 • Kurozwęki
 • Staszów
 • Postronna
 • Chobrzany
 • Góry Pęchowskie
 • Klimontów
 • Kielce
 • Sandomierz
 • Oleśnica
 • Zawichost
 • Dębe wielkie
 • Ostrowiec Świętokrzyski
 • Kraków
 • Katowice
 • Warszawa

MiniaturaMiniaturaMiniatura
USA


USA


 • Lovell
 • Buffalo
 • New York
W USA odnajdujemy potomków Małobęckich związanych z emigracją w latach 1900-1915.
Z lat '50  oraz z 1982 r.NIEMCY

 • Dortmund
 • Monachium