Galerie fotograficzne
>>

position: absolute; left: 0px; top: 210px;position: absolute; left: 100px; top: 210px;position: absolute; left: 200px; top: 210px;position: absolute; left: 300px; top: 210px;position: absolute; left: 400px; top: 210px;position: absolute; left: 500px top: 210px;;position: absolute; left: 600px; top: 210px;

Kurozwęki dziś:

 

 

 

 

 

Klimontów z dawnych lat: