Fotografie Klimontowa


position: absolute; left: 0px; top: 110px;position: absolute; left: 100px; top: 110px;position: absolute; left: 200px; top: 110px;position: absolute; left: 300px; top: 110px;position: absolute; left: 400px; top: 110px;position: absolute; left: 500px top: 110px;;position: absolute; left: 600px; top: 110px;

Galeria zdjęć dawnego Klimontowa. Przeglądamy ją przy pomocy strzałek. Zawiera ponad 40 zdjęć.