joonistamine WORDi vahenditega

Firefox 3

Mozilla Firefox'iga näeb see lehekülg parem välja

vaata pilte:  2.kl   3.kl   4.kl

tagasi:     Arvutiõpetus     Avaleht

1.     Ava MS Word

2.     Automaatkujundid (AutoShapes)Jooned (Lines)Kritseldis (Scribble)

3.     Joonista hiire vasakut nuppu kogu aeg all hoides 

ühe joonega mingi pilt  (näiteks: õun; lill; maja; auto; jne)

4.     Kui pilt on valmis, lase hiir lahti.                                              (Pilt 1)

 

5.     Kui viid hiire kursori pildile (kursor muutub), saad pilti liigutada.

6.     Vajuta pildil hiire parema nupuga. 

      Püüa vajutamise hetkel hiirt paigal hoida.

       Avanenud kiirmenüüst vali korraldus:  

     Redigeeri punkte (Edit points).                       

    Või tööakna all, vasakus nurgas olev nupp:  

    Joonista (Draw) Redigeeri punkte  (Edit points).                      (Pilt 2)                 

7.     Haara hiire vasaku nupuga ühest mustast punktist ja 

      liiguta see teise kohta.                                                                 (Pilt 3)                                                            

8.     Kui soovid, võid oma pilti ka värvida.                                  (Pilt 4)

 

 

 

 

Kui aga soovid joonistada keerukamat pilti, mis koosneb 

mitmest erivärvilisest osast, siis uuri järgmist harjutust:                    

  

1.     Ava  MS Word

2.     Automaatkujundid (AutoShapes)Jooned (Lines) Kritseldis (Scribble)

3.     Joonista hiire vasakut nuppu kogu aeg all hoides ühe joonega mingi pilt.       Sinu pilt võib koosneda mitmest eraldi joonistatud osast.

4.     Lohista eraldi joonistatud osad pildiks kokku.

5.     Hoia all Ctrl nuppu ja kliki hiirega (kursori noole kõrvale tekib väike +)  

     kõigil pildi osadel. Nüüd lase Ctrl nupp lahti.

6.     Joonista (Draw)Rühmita (Group). 

     See võte võimaldab pildi tervikuks muuta.  

7.     Kui soovid, võid oma pildi erinevaid osi ka erinevalt värvida.