arvutiõpetus, 3.klass

35  tundi õppeaastas 

Ainekava on ümbertegemisel.

See harjutuste komplekt on tervikuks koondatud arvutikursusel "DigiTiiger" /veebr - aprill 2007/

Kursust korraldas  SA Tiigrihüpe.

Meid õpetas Mall Vainola. 

 

eKursuse sisust saad lugeda ka  siit.

Harjutus 1 ja 2  pdf   töökeskkond ja mõisted

Harjutus 3          pdf    töö kahe programmiaknaga
 

Harjutus 4          pdf    suur algustäht lauses (etteütlus)

 

Harjutus 5           pdf  lause märkimine ja teisaldamine

Harjutus 6           pdf   sõna  märkimine ja teisaldamine

 

Harjutus 7           pdf   kopeeri ja kleebi

Harjutus 8          pdf  kopeeri ja kleebi

 

Harjutus 9           pdf   joonistamine MS Word'i vahenditega

Harjutus 10         pdf   mitme pildi ühendamine tervikuks  

Harjutusi 9 ja 10 saab vaadata ka siin

 

Siit leiad WORDis tehtud pilte.