1.kl     jaanuar

Firefox 3

Mozilla Firefox'iga näeb see lehekülg parem välja

Avaleht

Arvutiõpetus

1.kl tegevuskeskused

2.kl tegevuskeskused

september

oktoober

1.v    veel töölehti

november

detsember

2.v   veel töölehti 

jaanuar

veebruar

märts

3.v   veel töölehti

aprill

mai

4.v veel töölehti

Lingikogu

Kleepsud

Feedjit Live Blog Stats

TALV   I                                                                                            Koostajad: Malle Aro,  Maie Luhaäär, Maren Suu 

Lugemine:       2 lugemispala talvest   pdf   Maren Suu   

Kirjutaminea sõnas; ilukiri; sõnade jrk; nädal    pdf  

                               lause lõpp,-b-vad-d,ärak. sõnade jrk    pdf                          

Arvutamine: kümneline, üheline; mõõtmine     pdf

                              arvuta 10-p, võrra väiksem, joonest   pdf      

Teadus:             12 kuud; jäljed lumel      pdf  

                              kuud, aastaajad, kalender    pdf                          

Lisatöö:             kalender; ühe- ja kahekohaline arv    pdf

 

 

TALV   II                                                                                            Koostajad: Malle Aro,  Maie Luhaäär, Maren Suu 

Lugemine:        Loomad talvel 1 ja 2   pdf    L. Remmel  

Kirjutamine:  SAT, ärakiri, lause lõpp, ristsõna   pdf

                               ärakiri,-b-vad-d, nimi, lause lõpp      pdf

 Arvutamineliida-lah 10-ga, paaris-paaritu   pdf

                             täiskümme ja + - , tekstül, mõõda, kp   pdf               

Teadus:              elus-elutu, kutse, riietus      pdf

                               kuude_nimetused, jäljed lumel     pdf

Lisatöö: