December 2014

December 27
Malieveld@Vaucluse (Fr) – Kees Koomen:The great Pan-European Sky in December 2014


December 20
Leontine Lieffering       Malieveld/maaiveld 2014     Katoen, haringen, plastic

Aart Verheul   Red Carpet
December 13

Maarten Schepers   z.t.    Malieveld@ BerlinKees Koomen    Self Portrait
https://chmkoome.wordpress.com/2014/12/13/malieveld-monbijouplatz-berlin/

Ellen Rodenberg  Lines: Malieveld, Athens, Lana, BerlinDecember 6

Kees koomen 
Paraaf ( Breathing in | Breathing out )