Projekt artystyczno-badawczyMałe Ojczyzny” to projekt artystyczno-badawczy, dzięki któremu udokumentowano i utrwalono elementy tradycyjnej kultury ludowej mieszkańców Ziemi Kłodzkiej (m.in. pieśni, tańce, zwyczaje) wywodzących się z Tarnawicy Polnej (obecna Ukraina), zorganizowano letnie warsztaty teatralne dla młodzieży, a także przygotowano spektakl teatralny "Pomnę, pomnę" w oparciu o elementy kultury ludowej oraz historie przesiedlenia mieszkańców Dolnego Śląska.


Centralną częścią projektu były letnie warsztaty artystyczne, prowadzone przez międzynarodową grupę aktorów. Była to wyjątkowa i niepowtarzalna okazja do rozwinięcia wyobraźni, odkrycia talentów (nie tylko aktorskich), ale także możliwość spędzenia wakacji w niestandardowy sposób oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. Uczestnicy mieli możliwość poznać m.in. podstawy akrobatyki, alternatywne techniki pracy aktorskiej, zasady tworzenia zespołu muzycznego na potrzeby pracy teatralnej, techniki wokalne (śpiew solowy i zespołowy), gry i zabawy pobudzające wyobraźnię.


Istotnym elementem warsztatów było również poszukiwanie „Małej Ojczyzny” własnego miejsca, talentu, historii oraz kultury; szukanie inspiracji i materiałów do samodzielnej pracy artystycznej.


Premiera spektaklu "Pomnę, pomnę" miała miejsce w listopadzie 2012 r. w Muzeum Filumenistycznym w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Teatrze Pieśń Kozła we Wrocławiu. W 2013 r. odbyło się turnee spektaklu, który zawędrował między innymi po raz kolejny do Wrocławia, a także do Warszawy i Krakowa.


Trwałym efektem spektaklu są nagrania świadków historii przechowywane w Bibliotece Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej oraz film opowiadający o całym projekcie, który można oglądać na youtube pod adresem:

Projekt Małe Ojczyzny - część I

Szczegóły na temat turnee spektaklu oraz dokumentacja zdjęciowa na