Dydaktyka‎ > ‎

Część szczególna prawa karnego – ćwiczenia 2016/2017

Organizacja ćwiczeń w roku akademickim 2016/2017, Uniwersytet Jagielloński
semestr I, środa, godz. 18:30, Kolegium Wróblewskiego, sala 1

 

 

Na zajęciach omawiamy wybrane przepisy części szczególnej kodeksu karnego, zgodnie z tokiem wykładu. Interpretację poszczególnych przepisów wzbogacamy własnymi intuicjami prawniczymi oraz krytyczną analizą poglądów wyrażanych w piśmiennictwie i orzecznictwie.

 

Podstawowa forma zajęć to wspólna analiza krótkich stanów faktycznych, ilustrujących poszczególne kwestie interpretacyjne oraz dyskusja nad trudniejszymi bądź kontrowersyjnymi zagadnieniami. 

 

Zalecam przygotowanie się do zajęć w następujący sposób: obecność na wykładzie, lektura wskazanych na wykładzie rozdziałów komentarza, piśmiennictwa lub orzecznictwa, samodzielna analiza kazusów udostępnionych przed zajęciami, posiadanie na zajęciach treści zadań.


Zaliczenie ćwiczeń następuje na takich samych zasadach we wszystkich grupach ćwiczeniowych: szczegółowe informacje na początku roku akademickiego.


Mikołaj Małecki

Kraków, 1 września 2016 r.