Współpraca naukowa 

W sprawach dotyczących wspólnych projektów naukowych proszę o kontakt e-mailowy: mikolaj.malecki[add]uj.edu.pl albo pocztą tradycyjną na adres: 

Mikołaj Małecki

Uniwersytet Jagielloński

Katedra Prawa Karnego

ul. Olszewskiego 2

31-007 Kraków

 

Dotychczas przygotowałem na zaproszenie następujące publikacje:

  1. Sekwencja krótkoterminowej kary pozbawienia wolności i kary ograniczenia wolności (art. 37b k.k.) – zagadnienia podstawowe, „Palestra” 2015, nr 7/8, s. 36–45.
  2. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 6 listopada 2014 r., IV KK 157/14, [częściowo krytyczna, znamiona obrony koniecznej, usprawiedliwiony błąd co do kontratypu], „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2015, nr 11, s. 1598–1605.Projekty współautorskie

1.
Wymiar kary za popełnienie przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (ujęcie prawne)
Ja: koncepcja i plan, omówienie danych, komentarz/dyskusja, literatura, redakcja językowa, przewidywany wkład 70-80%
Ty: zebranie w formie tabeli informacji o zwyczajnym i nadzwyczajnym wymiarze kary za popełnienie przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji według przyjętej koncepcji pracy, przejrzenie całości tekstu pod kątem wewnętrznej spójności, przewidywany wkład 20-30%
Harmonogram: Ja/Ty (koncept) > Ty (do 25 listopada 2016 r.) > Ja (do 20 grudnia 2016 r.) > Ja/Ty (akcept)
Publikacja: czasopismo punktowane z listy MNiSW 
 
2.
Usiłowanie prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości
Ja: koncepcja i plan, prezentacja głównej tezy artykułu, komentarz/dyskusja, redakcja językowa, przewidywany wkład 50%
Ty: kompleksowa kwerenda bibliograficzna: zestawienie wypowiedzi przedstawicieli doktryny prawa karnego na temat karalności usiłowania popełnienia przestępstwa abstrakcyjnego zagrożenia dla dobra prawnego, przewidywany wkład 50%
Harmonogram: Ja/Ty (koncept) > Ty (do 31 stycznia 2017 r.) > Ja (do 20 lutego 2017 r.) > Ja/Ty (akcept)
Publikacja: czasopismo punktowane z listy MNiSW