Współpraca ekspercka z instytucjami

W sprawach dotyczących ekspertyz i opinii prawnych proszę o kontakt mailowy: mikolaj.malecki[add]uj.edu.pl, telefoniczny pod nr: 604 461 230 lub pocztą tradycyjną na adres: 

Mikołaj Małecki

Uniwersytet Jagielloński

Katedra Prawa Karnego

ul. Olszewskiego 2

31-007 KrakówDotychczas ukazały się:
  1. Opinia do przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, druk nr 846, Sejm VIII kadencji, współautorka: Agnieszka Barczak-Oplustil, Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, ss. 12, tekst on-line
  2. Opinia w sprawie odpowiedzialności karnej uczestnika programu bug bounty (na gruncie polskiego Kodeksu karnego), współautor: Bartosz Kwiatkowski, Fundacja Frank Bold, Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, ss. 20, opinia została przygotowana w związku z pracami legislacyjnymi toczącymi się w Ministerstwie Cyfryzacji i Ministerstwie Sprawiedliwości, tekst on-line