Artykuły
 1. Porządek świata w świetle przydziału (μορα) i potrzeby (χρή), w: Wokół reguły, red. A. Dyrda, J. Doboszewski, D. Gosek, K. Prochownik, K. Bajka, Kraków 2009, s. 87–100. ISBN: 978-83-61026-09-9
 2. „Czas życia” (αἰὼν) w świetle zdania 52 Heraklita, w: Wymiary czasu, red. D. Bentke, M. Małecki, Z. Sajdek, Tarnów 2012, s. 26–46. ISBN 978-83-7793-096-0
 
Prace redakcyjne
 1. Wymiary czasu, red. D. Bentke, M. Małecki, Z. Sajdek, Tarnów 2012. ISBN 978-83-7793-096-0 [informacja o książce]
 
Sprawozdania
 1. Czy świat jest matematyczny? Wokół myśli Michała Hellera, współautorki: D. Bentke, Z. Sajdek, „Vita Academica” 2012, nr 1 (66), s. 11–12.
 2. Psychopatyczna sztuczna inteligencja, współautorki: D. Bentke, Z. Sajdek, „Forum Akademickie” 2012, nr 2, s. 12 [konferencja „Czy świat jest matematyczny? Wokół myśli Michała Hellera”].
 3. Sukces filozofów, czyli jak pracować w kole naukowym. Z działalności Koła Naukowego Studentów Filozofii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, współautorki: D. Bentke, Z. Sajdek, „Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki” 2012, nr 2, s. 222–224.
 4. Nieskończoność w naukach przyrodniczych i humanistycznych, Konferencja: Kraków, 15 maja 2012, współautorki: D. Bentke, Z. Sajdek, „Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki” 2012, nr 2, s. 224–226.
 5. Z działalności Koła Naukowego Studentów Filozofii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, współautorki: D. Bentke, Z. Sajdek, „Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki” 2013, nr 3, s. 174–177.
 6. Konferencja: Studium przypadku. Kraków, 1-2 grudnia 2012, współautorki: D. Bentke, Z. Sajdek, „Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki” 2013, nr 3, s. 177–180.
 7. Konferencja: (Nie)konkluzywność dowodów na istnienie Boga. Kraków, 28 marca 2013,  współautorki: D. Bentke, Z. Sajdek, „Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki” 2013, nr 3, s. 180–184.
Skład publikacji
 1. (Nie)konkluzywność dowodów na istnienie Boga, red. D. Bentke, Z. Sajdek, Kraków 2013, ss. 196.