Zainteresowania prawnicze
 • Formy stadialne przestępstwa
 • Problemy na linii: formy stadialne – współdziałanie
 • Karnoprawne aspekty ruchu drogowego
 • Karnoprawne aspekty sportu
 • Wykładnia tekstu ustawy karnej w teorii oraz praktyce naukowej i orzeczniczej
 • Problemy legislacyjne prawa karnego
 • Filozoficzne zagadnienia prawa karnego
Informacje o moich aktualnych badaniach zamieszczam na blogu Dogmaty karnisty.
 
Badania dyplomowe
 
W ramach dysertacji doktorskiej analizowałem odpowiedzialność karną za przygotowanie do przestępstwa.
Moja praca magisterska z prawa była poświęcona bezpośredniości zmierzania do dokonania czynu zabronionego.
 
Zainteresowania filozoficzne
 • Filozofia przedsokratyków
 • Zagadnienie woli i wolności
 • Ontologiczne argumenty w prawie karnym
 • Interpetacje Biblii