Toimintahistoria‎ > ‎

2011 Toiminta

Vuosikokous pidettiin toukokuussa. Puheenjohtajana jatkoi Jan Henriksson. Muut hallituksen jäsenet ovat olleet Reijo Perkiömäki (vpj. ja vt. siht.), Make Treuthardt (rahastonhoitaja), Kalle Salminen (alueyhteistyö), Jouni Tuomela ja Seppo Alanko (talkootoiminta).

Kevättalkoot järjestettiin Lammentien vanhalla urheilukentällä. Paikalla oli muutama hallituksen jäsen, joiden avulla raivattiin kentältä isommat risut ja oksat nurmikonleikkuun mahdollistamiseksi.

Tutustumisretki Eduskuntaan tehtiin ”Masukas” Markku-Matti Treuthardtin johdolla torstaina 27.1.2011. Retki oli onnistunut ja tapaaminen kansanedustaja Sanna Lauslahden kanssa sujui mukavasti ja eduskunnan lehteriltä avautui aitiopaikka seurata eduskunnan toimintaa opposition hiillostaessa halllitusta. Matkalle tuli 50 osallistujaa Virkkalasta pitkin Lohjaa aina Lohjanharjun vesitornin pysäkiltä saakka.

Vuoden Masukas nimitettiin Virkkalapäivillä 14.8.2011. Masukas 2011 on Esko Harpala. Uuden Masukkaan ansioina pidettiiin mm. esimerkillistä yritteliäisyyttä ja toimintaa asuinympäristömme hyväksi. Juhlapuheen piti vuoden 2010 Masukas, Make Treuthardt.

Teatteriretkellä Naantalin kesäteatterissa käytiin täydellä bussilastillisella lauantaina 14.8.2011 katsomassa "Vares Nuoruustango"-näytäntöä. Mukana oli 51 innokasta nauttimassa mm. ”kylän oman pojan” Santtu Karvosen näyttelemisestä.

Kyläsuunnitelmaa ryhdyttiin suunnittelemaan lähtökohtana ”Positiivinen kaupungistuminen”. Suun-nittelu on polkenut paikallaan vetäjän työ- ja yksityiskiireiden takia. On ollut vaikeaa herättää yleistä kiinnostusta aiheeseen.

Maksjoki-Seuran nettisivut julkaistiin http://www.maksjoki-seura.org tammikuussa 2011. Sivut herättivät paljon mielenkiintoa ja päivittäisten vierailujen keskiarvo pysytteli pitkään 8-12 tasolla. Sittemmin keskimääräinen kävijämäärä on ollut vain 3-6 per päivä. Suosituimpia päiviä ovat viikonloput, joissa on päästy jopa 25:n kävijän päivävauhtiin.

Seuralla on myöskin Facebook-tunnus (www.facebook.com/MaksjokiSeura) tammikuusta 2011 alkaen ja siellä on seuralla n. 130 kaveria, joten seura sai huomiota ihan mukavasti. ”Kirjaa” käytetään lähinnä tapahtumista tiedottamiseen ja tilannepäivtyksiä annetaan harvakseltaan. ”Kirja” on pasiivinen tiedotuskanava, johon ei kovin suuria odotuksia ole asetettu. Seura on kuitenkin näin näkyvillä ja saa tunnettuvuutta myös sitä kautta. Kaveriksi voi liittyä ym. osoitteessa.

Hallitus kokoontui kymmenen kertaa varsinaisiin kokouksiin. Sen lisäksi pidettiin työvaliokunnan, jonka kokoonpano vaihteli asioiden mukaan, kokouksia 6 kappaletta, joista 2 kesällä. Työvaliokunta valmisteli Web-sivuston kehittämistä ja julkistamista, sekä erityisesti tutustuttiin kesällä paikallisiin kohteisiin kuten Jusolanlampi (etelä ja pohjoispää), Lammentien vanhaan urheilukenttään sekä Maksjoentie 37:n autiotonttiin. Työvaliokunta kävi vilkasta keskustelua myöskin kyläsuunnitelman eri aiheista ja yhteistyöstä kaupungin kanssa. Työvaliokunnan kokouksista ei pidetty kirjaa, ne olivat asioihin perehtymistä.

Työvaliokunta ja hallitus harkitsivat myös rahoituksen hankkimista erinäisiin kohteisiin Ykkös-akselin kautta (Eu-rahoitus). Esteeksi muodostui pääosin seuran oma taloudellinen tilanne, ei ole vielä varoja investoida ja sitten odottaa jälkikäteen tulevaa esim. 60% korvausta. Esillä oli toimintaa tehostavia tietotekniikkahankintoja kuten PC-projektori ja valkokangas, ehkä tulostin ja Nujulantien matonpesupaikan kalusteiden/apulaitteiden hankintaan. Näistä syntyi matonpesu-paikan kalustamiseksi valtuustoaloite, joka on toimitettu kaupunginsihteerille.

Hallitus on seurannut aktiivisesti kaupungin suunnitelmia koskien Siirtoväentielle suunniteltuja erityisasuntoja. Seura on toimittanut kannanoton kaupungin tietoon ja asiassa on pllut lehtikirjoittelua sekä yhteydenottoja eri luottamushenkilöihin. Tilanne on pysähtynyt ja päätöstä ei ole tehty erityisasuntojen rakentamisesta Siirtoväentielle.

Työvaliokunta perehtyi myös Lost-Senioriapu projektiin ja mahdollisuuksiin käynnistää ja ylläpitää Seniorikahvilaa eli ns. ”Käskynkkä-aietta” tienoon kouluissa. Tähän on saatu periaatteellinen suostumus ja työvaliokunta on etsinyt sopivia seniorikahvilan toteutuspaikkoja, etsintöihin työvalio-kunta käytti kaksi eri lisätapaamista syksyllä. Potentiaalisia paikkoja on kolme harkinnassa ja lisää vapaaehtoisia etsitään. Lost-Senioriapu projektin tukea ja päätöksiä käytännön järjestelyihin odotellaan, koska seura ei ota tämän toiminnan vastuita vaan pyrkii toimimaan nyt projektin aikana yhteistyökumppanina ja tukemaan toimintaa sekä auttamaan uusien vertaistukihenkilöiden löytämi-sessä. Projekti on avannut jo Perttilän, Immulan ja Roution seniorikahvilat ja avaa tammikuussa 2012 Nummentaustan ja Kirkniemen. Projekti on kouluttanut yli 30 vapaaehtoista eri puolilta Lohjaa pääosin aktiivisia eläkeläisiä vertaisohjaajiksi tarkoituksena pyörittää vertaistuki- ja kahvila-toimintaa. Maaliskuussa 2012 alkaa uusi kurssi. Lisätietoa Apuomenan sivuilta: http://www.apuomena.fi/?LOST-SENIORIAPU. Maksjoen alue on valmisteilla. Alueelta koulutuk-seen ovat osallistuneet Kauko Kataja, Ritva Kontio ja Reijo Perkiömäki.

Kaupungin puutarhurin kanssa keskusteltu Lammentien vanhan urheilukentän ja Maksjoentie 37:n autiotontin kunnostamiseksi. Puutarhuri lupasi ottaa molemmat kohteet listalle. Kaupungin miehet raivasivat autiotonttia syksyllä 2011.

Lammentien vanhan urheilukentän nurmikon leikkauksesta on huolehdittu talkootyönä. Nurmikko on 2011 leikattu 6 kertaa. Paikallinen autonkuljettaja on pitänyt kenttää parkkipaikkana, ja hallitus ei puuttunut asiaan kentän huonon yleiskunnon takia. Raskas auto karkoitti ilmeisen tehokkaasti alueen myyräkantaa nurmikon leikkuun ohella, huonoa on ajourien syntyminen syksyllä 2011.

LU:n juttu 11.03.2011 "Maksjoelle ei haluta päidehuollon tukiasuntoja"

lähettänyt Hallitus Maksjoki-Seura 20.3.2011 klo 14.34   [ päivittänyt 14.4.2012 klo 8.02 Reijo Perkiömäki ]

Ei tämä nyt aivan näin mennyt!
Jutusta saa virkamiesten lausuntojen pohjalta värittyneen vaikutelman, että Maksjoki-Seura siis vastustaa erityisasuntojen sijoittamista pellon laitaan kauas asutuksesta.
Seuran kanta perustuu lähtökohtaan, että näitä jo muutenkin heikosti varustettuja ihmisiä kohdeltaisiin inhimmillisesti ja kokonaisratkaisu olisi myös "vihreän" ajattelun mukainen. Meidän on vaikea uskoa, että tämä keskellä ei palveluja oleva sijainti (2-3 km palveluista) olisi heidän mieleisensä.
Annetaan ymmärtää että Maksjoki-Seura vastustaa yksinkertaista asuntoparakin siirtoa alueelle. Mutta unohdetaan kertoa että kunnallistekniikka on lähes 500 m:n päässä muista kustannustekijöistä puhumattakaan.
Nämä tukiasunnot sopivat parhaiten asutuksen keskelle ja lähelle palveluja. Näin kaupunki säästäisi mm. taksimaksuissa ja voisi kaavoittaa pellon laidan kovan rahan omakotiasutusta varten.
Lue LU:n jutun johdanto:

http://www.lansi-uusimaa.fi/Uutiset/Kaikki-uutiset/Maksjoelle-ei-haluta-paihdehuollon-tukiasuntoja

Retki Eduskuntaan 27.1.2011 onnistui erinomaisesti

lähettänyt Hallitus Maksjoki-Seura 31.1.2011 klo 6.43   [ päivittänyt 27.2.2012 klo 9.13 Reijo Perkiömäki ]

Maksjoki-Seura veti bussin täyteen väkeä retkelle eduskuntaan torstaina 27.1.2011. Kyytiin poimittiin matkalaisia koko Lohjan pituudelta, kukin sopivimmalta pysäkiltä.

Masukas 2010 Make Treuthardt toimi matkanjohtajana.

Perillä Helsingissä kapusimme suoraa päätä eduskunnan alemmalle lehterille, aitiopaikalle seuraamaan suurta näytöstä, eduskunnan kyselytuntia. Ponnekkaat opposition kyselijät ja maan asiainhoitajat eli ministerit performoivat tyylillä. Oppositio epäili luonnonvoimien olevan ylivoimaisia hallitukselle, kun taas ministerit selvittivät, kuinka lumikuormien aiheuttamista sähkökatkoksista kätevästi selviydytään.

Illansuussa seuruetta emännöi Kokoomuksen ryhmähuoneessa uusimaalainen kansanedustaja Sanna Lauslahti. Liikuntaa aktiivisesti harrastava Sanna on hallintotieteiden tohtori ja nuoresta iästään huolimatta jo paljon työsarkaa kyntänyt 3-lapsisen perheen äiti Espoosta. Hänen näkemyksiään julkaistaan mm. Iltalehden blogissa: http://blogit.iltalehti.fi/sanna-lauslahti/about/ . Selvitettyään seurueelle kantansa polttavasta kielikysymyksestä (vapaaehtoisuuden kannalla) Sanna kertoi, kuinka hän nipistäisi miljardeja valtion menoista ja näin hillitsisi valtionvelan paisumista. Kiperiinkin kysymyksiimme Sannalla oli vastaukset valmiina mielessään.

Matkan kohokohdaksi muodostui valtionvarainministeri Jyrki Kataisen ilmaantuminen kokoushuoneeseen tervehtimään lohjalaisia. Ministeri Katainen vakuutti väelle hallituksen toimien olevan tehokkaat parantamaan yritysten kykyä rekrytoida ja kohentamaan kansalaisten ostovoimaa. Kiireestä ei ollut merkkiäkään parlamentaarikoiden vastatessa meitä askarruttaneisiin kysymyksiin.

Pullakahvit päätteeksi nautittuamme siirryimme tyytyväisinä meitä odottavaan Roineen lämpimään bussiin ja porhalsimme kotiin. Terv: Jan Henriksson.

Matkan kuvasatoa:

2011-01-27 Eduskuntavierailu


Kylille ja asukasyhdistyksille kysely

lähettänyt Hallitus Maksjoki-Seura 26.10.2010 klo 3.34   [ päivittänyt 14.4.2012 klo 8.04 Reijo Perkiömäki ]

Heippa jälleen!

 

Ohessa puntaroitavaa mietintämyssyyn ennen 26.10. kokousta.

Täytelkää kukin osaltanne näkemyksiänne ja toimittakaa sähköitse minulle ennen palaverosta.

Ehdotan, että tiivistelemme itse ensin näkemyksiämme ja puhutaan sitten asiamme Kylille.

 

Mun nähdäksein meillä on omanlaisemme lähtökohdat mitä tulee kyläsuunnitteluun, maatilamatkailuun tms. ja niistä voisimme vaihtaa näkemyksiä myös muiden taajamayhdistysten kanssa.

 

Lähtökohdaksi POSITIIVINEN KAUPUNGISTUMINEN

Avaintekijöitä positiivisessa kaupungistumisessa olisivat kenties:

 1.  Tiivis asumisrakenne, väestösuunnitelma
 2. Arkkitehtoninen ilme (hyväksytyt/kielletyt pintamateriaalit)
 3.  Jusolanlammen kunnostus ja muu virkistäytyminen (ladut, polut)
 4. Palveluyrityksiä, houkutuksia (kaavoitusta) pääkatujen varrelle
 5. Nuorison harrastusmahdollisuudet (nuorisotalo?) taajamassa
 6. Tapahtumakeskus (koulu ja sen pihapiiri, urheilukenttä)
 7. Liikenteen jakajien hyödyntäminen ohjattaessa massaliikennettä ”kehä V:lle”
 8. Kevyen liikenteen väylät
 9. Raskaan liikenteen ohjaus valtatie 25:lle
 10. Lohja-lisä vs. perhepäivähoito
 11. Kyltti keskelle taajamaa (teollisuuslaitokset, pienyritykset, palvelut, B2B-toimijat, taiteilijat, muusikot)
 12.  Matkailukohteiden jäsentäminen ja luominen

 

Nuo tulivat noin ensioivaltamalla mieleen. Karttapohjaan piirreltyinä ne voisivat näyttää houkuttelevammilta.

Lisäilkää omianne.

 

tJanne

1-3 of 3