Βιογραφικό του Γιώργου Μακρή 

Γεννήθηκα στον Αλμυρό Μαγνησίας.

Έχω τελειώσει το Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ με κατεύθυνση στα Θεωρητικά Μαθηματικά.

Έχω κάνει σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχοντας ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος των σπουδών μου (περίπου τα 2/3).

Είμαι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Master) στο αντικείμενο «Σπουδές στην Εκπαίδευση» από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ.

Είμαι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Master) στο αντικείμενο "Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα" της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ.

Έχω ασχοληθεί με την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, την Εκπαίδευση Ενηλίκων και τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση. 

Κατέχω Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης στην "Παιδαγωγική και Ψυχολογική Υποστήριξη Μαθητών με Δυσκολίες Μάθησης στο Δευτεροβάθμιο Σχολείο", του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Κατέχω επίσης Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης στην "Αξιοποίηση των Τεχνολογιών στη Διδακτική Πράξη" και Πιστοποιητικό στη "Διαχείριση Σχολικών Βιβλιοθηκών με τις Νέες Τεχνολογίες".

Έχω πιστοποιηθεί και εργάζομαι ως επιμορφωτής Β΄ Επιπέδου για τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία των μαθηματικών.

Γνωρίζω πολύ καλά την Αγγλική Γλώσσα και αρκετά καλά τη Γαλλική.

Εργάζομαι ως μαθηματικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με οργανική θέση στο 17ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης.

Εκπαιδευτική εμπειρία: α) Έξη (6) έτη στον ιδιωτικό τομέα (φροντιστήριο) και δεκαοχτώ (18) στη δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση.
β) Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (ΠΕ3 - μαθηματικών) για τη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.
 
Είμαι έγγαμος και έχω δύο παιδιά, μια κόρη και έναν γιο.