Εργασίες

Εκπαιδευτική Αναζήτηση και Αμφισβήτηση

1) Συγκριτική προσέγγιση της ανάπτυξης και διδακτικής αξιοποίησης εξ αποστάσεως  διδακτικού υλικού: Η περίπτωση του προγράμματος "Εκπαίδευση από Απόσταση" του ΑΠΘ ακαδημαϊκού έτους 1999-2000 και του ΕΑΠ (Μάιος 2005).

2) Νέες τεχνολογίες και σχολικές δραστηριότητες: Κάτι παλιό με νέο περίβλημα ή κάτι εντελώς καινούργιο; (Ιούλιος 2006).

3) Το ποδήλατο ως συγκοινωνιακό μέσο: Οι ευρωπαϊκές πολιτικές προώθησής του, η προσπάθεια διάδοσής του στην Ελλάδα και κάποια αποτελέσματα (Δεκέμβριος 2007).

4) Τα σημαντικότερα ζητήματα στη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην ελληνική εκπαίδευση (Ιανουάριος 2008).

5) Ο Η/Υ στην εκπαίδευση, ο φόβος για τις νέες τεχνολογίες και οι Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης (Ιανουάριος 2008).

6) Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου και Εκπαίδευση Ενηλίκων (Ιανουάριος 2008)