Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου
 
 Εκπαιδευτική αναζήτηση και αμφισβήτηση

     
0.5) Το υλικό της Επιμόρφωσης Β΄ Επιπέδου
 

Αυτές οι νέες τεχνολογίες με δυσκολεύουν!

 
  1) Παρουσιάσεις για τα ΚΣΕ.

Γενικό Μέρος

1.1. Ευρωπαϊκές πολιτικές για τις ΤΠΕ.

 
 
 

2.2. Σύγχρονες θεωρήσεις για τη μάθηση: Εξέλιξη των αντιλήψεων για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ.

2.2. Επίλυση Προβλημάτων - 2.3. Σύγχρονες προσεγγίσεις με τη διαμεσολάβηση των ΤΠΕ - 2.4-2.5. Ομαδοσυνεργατική Μάθηση.

3.1. Το διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών.

3.2. Αξιοποίηση - Αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών

 
 
 
 

 Ειδικό Μέρος

1) Μοντελοποίηση - Προτυποποίηση (Δρ Παναγιώτης Σωτηρόπουλος).

2) Το φτηνό ταξί (Γιάννης Κοντακίδης - τροποποιήσεις από το Γιώργο Μακρή).

3) Συμβολική έκφραση.

4) Bασικές εντολές LOGO.

5) Σενάρια Χελωνόκοσμου.

5α) Χελωνόκοσμος

6) Παρουσίαση του σεναρίου "Χτίζοντας Γέφυρες"

7) Παρουσίαση του σεναρίου "Oscar Α΄ Γυναικείου Ρόλου"

8) Κατασκευή κουμπιού στο Function Probe.

9)  Σενάρια Function Probe.

10) Κατασκευή γραμμάτων με LOGO.

11) Λογισμικό Function Probe.

 

13) Διδάσκοντας μαθηματικά με λογιστικά φύλλα. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2) Ερωτήσεις για την πιστοποίηση των επιμορφωτών Β΄ επιπέδου.