Διδακτικές  προτάσεις
 
Εκπαιδευτική αναζήτηση και αμφισβήτηση

1) Σχέδιο Εργασίας (Project) - Σενάριο Μάθησης με θέμα "Ο μετανάστης - Ο πρόσφυγας" (Γιώργος Αποστολίδης, φιλόλογος - Γιώργος Μακρής, μαθηματικός - Δήμητρα Αδαμίδου, φιλόλογος - Στάθης Παπακωνσταντίνου, φιλόλογος - Σύλια Ζέττα, φιλόλογος -Δεκέμβριος 2007).

 

2) Χρήση του Excel στην επίλυση προβλήματος χωρίς την επίλυση εξίσωσης: ένα παράδειγμα (Γιώργος Μακρής, μαθηματικός - Κυπριανός Κυπριδήμος - Δεκέμβριος 2007).

 

3) Χρήση του Geogebra στη διδασκαλία των παραγώγων: ύπαρξη εφαπτομένης και παραγωγισιμότητα (Ιανουάριος 2008).

 

4) Χρήση του Excel στη διδασκαλία της Στατιστικής: πινακοποίηση δεδομένων και δημιουργία γραφημάτων (Ιανουάριος 2008).

 

5) Σενάριο για τη διδασκαλία της έννοιας της συμμετρίας με τη χρήση των ΤΠΕ (λογισμικό Geogebra) (Γιώργος Μακρής, μαθηματικός - Φεβρουάριος 2008).

 

6) Σενάριο για τη διδασκαλία των διαμέσων τριγώνου με τη χρήση των ΤΠΕ (λογισμικό Cabri Geometry II) (Γιώργος Μακρής, μαθηματικός - Ντίνος Πετάβρατζης, μαθηματικός - Φεβρουάριος 2008).

 

7) Σενάριο για τη διδασκαλία της λογαριθμικής συνάρτησης με τη χρήση των ΤΠΕ (λογισμικό Modellus) (Γιώργος Μακρής, μαθηματικός -Ντίνος Πετάβρατζης, μαθηματικός - Φεβρουάριος 2008).

 

8) Σενάριο για τη διδασκαλία της σχέσης του μήκους κύκλου με το μήκος της διαμέτρου του με τη χρήση των ΤΠΕ (λογισμικό LOGO: (E-Slate)) (Γιώργος Μακρής, μαθηματικός - Φεβρουάριος 2008).

 

9) Σενάριο για τη διδασκαλία των περιοδικών συναρτήσεων με τη δημιουργία μοντέλου για τους δείκτες ζωικής παραγωγής (λογισμικό Function Probe) (Γιώργος Μακρής, μαθηματικός - Φεβρουάριος 2008).

 

10) Σενάριο για τη διδασκαλία του υπολογισμού της περιμέτρου κύκλου και του εμβαδού κυκλικού δίσκου (λογισμικό Geometer's Sketchpad) (Γιώργος Μακρής - Απρίλιος 2008).

 

11) Στην ιστοσελίδα "Μαθαίνω παίζοντας..." δημοσιεύω διάφορες εφαρμογές λογισμικών πάνω σε κάποιες μαθηματικές έννοιες με σκοπό να χρησιμοποιούνται απευθείας από τους μαθητές για την "μετά το μάθημα" κατανόηση των εννοιών αυτών. Δεν παρατίθενται σενάρια, ούτε φύλλα εργασίας. Ο σκοπός των εφαρμογών αυτών είναι καθαρά επικουρικός.