เฟื่องฟ้า


ชื่อวิทยาศาสตร์: Bougainaillea hybrid.
ชื่อวงศ์: NYCTAGINACEAE
ชื่อสามัญ: Bougainvillea, Paper Flower
ชื่อท้องถิ่น: ตรุษจีน ดอกต่างใบ
ลักษณะวิสัย: ไม้รอเลื้อย

ลักษณะทั่วไป: 
เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ประเภทเถาเลื้อย มีเถาะแข็งแรง เลื้อยไปได้ไกล ใบเป็นใบเดี่ยวแตกตามเถา ลักษณะเป็นรูปไข่ ปลายแหลม โคนใบมน
ขอบใบเรียบ พื้นใบเรียบ สีเขียวขนาดกว้าง 2-4 เซนติเมตร ยางประมาณ 4-5 เซนติเมตร ดอกออกเป็นช่อตามส่วนยอด มีกลีบดอกหรือใบประดับ
ลำต้นมีความยาวประมาณ 1-10 เมตร ผิวลำต้นสีเทาหรือสีน้ำตาลลำต้นมีหนามแหลมคมยาวประมาณ 0.51 เซนติเมตร ตอดอยู่เป็นระยะๆ ลักษณะ
ของทรงพุ่ม สามารถตัดแต่งได้

การกระจายพันธุ์: อเมริกาใต้ ปลูกได้ทั่วไป
ประโยชน์: ไม้ประดับสวน สวยงาม
ต้นและดอกเฟื่องฟ้า: สามารถสร้างคุณค่าของชีวิตให้สูงขึ้น เพราะเฟื่องฟ้าได้รับสมญานามว่า เป็นราชินีแห่งไม้ประดับ

ใบเฟื่องฟ้า

ดอกเฟื่องฟ้า

ลำต้นเฟื่องฟ้า

รากเฟื่องฟ้า

ทรงพุ่มเฟื่องฟ้า

นางสาว ชุติมา  พิมพา  เลขที่ 33 ชั้น ม.5/3

Comments