תרגיל פעיל - סביל

 
 
 
 
1. האוהדים רגמו את השופט באבנים.

_________________________________________________________

2. החיבור נכתב על ידי התלידה.

_________________________________________________________

3. המלך הורעל על ידי הטבחים.

_________________________________________________________

4. היבואן מכר את הסחורה.

_________________________________________________________

5. ההרשמה לטיול נפתחה על ידי המזכירות.

_________________________________________________________

6.העשיר שילם את כל הכסף.
_______________________________________________________
________________________________________________________
 
 
Comments